Hem Okategoriserade ”Vi konstruerade för framtida påbyggnad”

”Vi konstruerade för framtida påbyggnad”

Håkan Jansson, konstruktör hos Strängbetong.
Håkan Jansson, konstruktör hos Strängbetong. Foto: Kristofer Samuelsson.

Håkan Jansson, konstruktör hos Strängbetong, har samordnat projekteringen för H-huset, utbyggnaden av universitetssjukhuset i Örebro. Han ser det som ett utmanande och lärorik konstruktionsarbete, inte minst för att H-huset ska bedriva högspecialiserad vård.

– Framför allt innebar det höga frekvenskrav på bjälklagen, för att minimera vibrationer som skulle kunna störa vid exempelvis operationer eller annan behandling som kräver hög precision, säger Håkan Jansson till strangbetong.se.

På vilka sätt har konstruktionsarbetet utmärkt sig när det gäller H-huset?
– Generellt sett har kravet på att bära stora laster varit utmärkande, bland annat för att klara en framtida påbyggnad. Men även fasaderna är komplexa, med många fönster som påverkar stabiliteten. Bland annat behövde vi arbeta annorlunda med pågjutningen av golvbjälklagen för att klara detta under montagefasen.

Hur har kravet på flexibilitet påverkat din val i konstruktionsarbetet?

– Vi har behövt dimensionera konstruktionen för höga laster, då man vill ha möjlighet att bygga på huset med två våningar. För akutmottagningen var kraven ännu högre. Vår stomme ger en stor flexibilitet eftersom de långa spännvidderna gör att få bärande enheter krävs. Bortsett från trapp- och hisschakten kan i princip alla innerväggar flyttas eller tas bort.

Stämpad betongstomme
Stämpad betongstomme på H-huset i Örebro, en stomme förberedd för en föränderlig framtid. Foto: Kristofer Samuelsson.

Vad har miljö och hållbarhetskravet inneburit för dig som konstruktör?
– För att möta krav på täthet och u-värden, som anger förmåga att bibehålla värme i byggnaden, har vi behövt samordna montage av isoleringsdetaljer och hur fogning av väggelement ska utföras. Allt material och alla produkter vi använder ska också vara spårbara och finnas med i Byggvarubedömningen, en standard för miljöbedömning.

Vilka lärdomar tar du med dig till nya projekt?
– Att det är oerhört viktigt att skapa en fungerande samordning, ofta på detaljnivå och att styra projektörer i ett tidigt skede. En annan lärdom är att vi har mycket att vinna ekonomiskt på att vi har resurser som kan optimera stommen och våra ingående produkter armeringsmässigt, framför allt när vi har mycket upprepning av element som vi hade på H-huset. Vår beräkningsingenjör Kenneth Andersson var väldigt viktig för att vi skulle kunna få ner mängden armering i element och bjälklag i det här projektet.