Hem Hållbarhet Miljöstudie visar papperssäckens fördelar

Miljöstudie visar papperssäckens fördelar

papperspasar

Koldioxavtrycket från cementsäckar av papper är mindre än hälften jämfört med motsvarande säckar av plast. Det visar en ny studie av forskningsinstitutet RISE på uppdrag av papperssäcksbranschen.

En papperssäcks miljöpåverkan mätt i koldioxidekvivalenter (CO2e) hamnar på 71 gram medan en plastsäck uppnår 192 gram. Vidare visar studien att papperssäcken även är att föredra när det kommer till avfallsbehandling – oavsett om det sker genom deponi, förbränning eller återvinning till nytt material.

Förbrukningen av fossilt bränsle under tillverkningsprocessen är fem gånger högre för en plastsäck som en papperssäck, enligt studien. Även den biobaserade energin inräknad är tillverkningen av plastsäcken mer energikrävande. Och av naturliga skäl är användandet av fossil råvara i själva materialet högre i en plastsäck än i en papperssäck.

Även miljöparametrar som utsläpp till luft av andra ämnen, liksom utsläpp till sötvatten har undersökts i studien. Där är bilden inte lika entydig. Utifrån enbart dessa går det inte att dra någon slutsats vilken säck som skulle vara att föredra ur ett miljöperspektiv.

Undersökningen beställdes av European Paper Sack Research Group (ESG), ett samarbete mellan CEPI Eurokraft och EUROSAC.