Hem Hållbarhet Hållbar cement framställs av urin

Hållbar cement framställs av urin

Dr Dyllon Randall och hans studenter
Från vänster: Dr Dyllon Randall och hans studenter Vukheta Mukhari and Suzanne Lambert. Foto. UCT.

Aktuell Hållbarhet rapporterar om en process för att göra byggstenar av mänskligt urin. När urin blandas med sand och bakterier som bildar ett särskilt enzym så sker en reaktion som kallas mikrobiell karbonatutfällning. 

Det är studenter vid University of Cape Town som har upptäckt att enzymet som bakterierna producerar reagerar med det enzym som finns i urin. Då bildas kalciumkarbonat som binder sanden till cement. Reaktionen påminner om processen som får snäckor att bildas.

Det är en energisnål process eftersom byggstenarna inte behöver brännas. Cementen stelnar i rumstemperatur och blir hårdare ju längre bakterierna får verka. Innan urinet blandas med sand och bakterier renas det från nitrogen och kalium, ämnen som kan användas tillverkning av konstgödsel.