Hem Okategoriserade Nationalmuseum i Stockholm åter öppet

Nationalmuseum i Stockholm åter öppet

Nationalmuseum
Renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum är ett av de största projekt som Statens fastighetsverk genomfört. Foto: Melker Dahlstrand.

Nationalmuseum i Stockholm är åter öppet efter fem års omfattande ombyggnads- och renoveringsarbete.

– För oss ett av de största projekten, kanske det allra största någonsin, när det gäller renovering av ett byggnadsminne, säger byggherren Statens fastighetsverks projektchef Cecilia Brännvall.

Över 3000 personer och 50 olika yrkesgrupper har varit engagerade i projektet på Södra Blasieholmshamnen mittemot Kungliga Slottet. Som mest har 280 yrkesarbetare och en mängd konsulter och tjänsteman varit på byggarbetsplatsen samtidigt.

– Vi har lärt oss många saker. Hur du bygger en organisation och organiserar ett sådant här stort projekt. Hur du kommunicerar och går vidare från beslut till handling, säger Cecilia Brännvall.

Arbetet med den ståtliga 1800-talsbyggnaden startade 2014. Nu har utställningssalarna fått en både ny och ursprunglig färgsättning i grönt, gult, rött och rosa. Tidigare igenbommade fönster har öppnats och stuckaturer, friser och marmoreringar återfått sin ursprungliga glans.

Renoveringen av en kulturmärkt museibyggnad har naturligtvis inneburit en rad utmaningar och överväganden.

– Vi har fått dölja och fräsa in installationer. På bekostnad av stommens bevarandevärde, men till förmån för den upplevda miljön, förtydligar Cecilia Brännvall.

Magnus Engvall.

Betongborrargruppen, som är en ledande aktör inom håltagning, rivning och sanering, är en av alla utvalda entreprenörer i projektet.

– Vi har borrat och vajersågat. Huvudsakligen i källarvåningen, men också uppe i huset, för installationer som nu inte syns, berättar Magnus Engvall, arbetschef på Betongborrargruppen.

Golven i källarvåningen har förberett plats för ventilation, sprinklers och andra installationer. Högre upp i huset har det ofta handlat om att dolt bereda plats för larmkablar, sprinklerhuvuden och andra installationer i 1800-talets sirliga takrosetter. Men även i fönsternischer och andra ställen.

– Det har varit väldigt intressant att få vara med och förnya ett av Sveriges viktigaste kulturcentrum, säger Magnus Engvall och fortsätter:

– Problemet är att det vi gjort inte syns, men handikapphissen har vi också sågat och fixat för. Det är ju ganska schyst.