Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betongelementens bärighet?

Fråga Experten: Betongelementens bärighet?

Fråga Experten

Jag ska installera en spiraltrappa på ovanvåning, men är osäker på bärigheten på betongelementen. Elementen är av siporex byggt 72, ligger med längd 2980 bredd 600 på bärande blåbetongväggar. Enligt ritning är det bärighet BE230 ö400. Jag hittar dock inget när jag letar på bärighet per kvm.
/Lina

Siporex är ett nu nerlagt företag i Dalby som tillverkade lättbetong (gasbetong). I Sverige finns företagen Ytong/Yxhult och H+H idag som tillverkar motsvarande lättbetongblock. Lättbetong kan tillverkas med lätt ballast, eller genom att expandera betongen med aluminium, gas, protein, tensid m.m. Siporex är av den expanderade typen, som autoklaverads (motsvarande mexitegel, fast med expanderande aluminium).

Dess låga densitet (ca 500 kg/m3) gör den också porös, vilket i sin tur gör att hållfastheten blir betydligt lägre än för betong (ca 1/5 av betong). Dess höga porositet kan också vara problematisk ur fukthänsyn och frostresistens, men å andra sidan ger det fördelar med låg vikt och goda värmeisoleringsegenskaper (lambdavärde ca 1/10 av betongen).

Gasbetong var först baserad på skifferbränd kalk, men består på senare tid av cement, kalk, kvartssand samt en liten mängd aluminiumpulver (som “jäsningsmedel”). Ibland ingår även gips, slagg och återvunnen gasbetong. Produkten började tillverkas i industriell vid 1929 av Yxhult Stenhuggeri AB, och gick under namnet ”ånghärdad gasbetong” (senare “autoklaverad lättbetong”).

Tillverkningen sker genom att man skär upp den något stelnade lättbetongen i block och låter dessa härda i en autoklav, vilket är en slags ”tryckkokare” med ca 200°C vattenånga och ett tryck på ca 10 bar. Gasbetong baserad på alunskiffer har en blåaktig färg och kallades blåbetong, vilken kan vara typen som avger hälsofarlig radongas. Tillverkningen av denna förbjöds 1975, men kan förekomma i hus byggda fram till cirka 1980.

För att svara på din fråga, så skulle jag tro att beteckningen BE230 beskriver dess bärighet. Och då att BE betyder Balk-Element och 230 är antal kg per kvadratmeter (kg/m2), och multiplicerar du detta med 9,82 får du det i N/m2 (dvs 2,26 kN/m2).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group