Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betonggolv på vinden?

Fråga Experten: Betonggolv på vinden?

Fråga Experten

Jag bor i ett flerfamiljshus där man konverterar vindar till lägenheter. Jag bor direkt under vinden och hörde idag ett samtal mellan hantverkare, att det finns sprickor i betongen, dvs golvet ovanför mig. Vad kan det leda till om sprickorna skulle var större än “normalt”. Betongen lades under sommarens värsta värmebölja och har därefter fått utstå vind, fukt och regn, som kommit in genom ofärdiga och öppna takkupor under tiden bygget stått stilla pga konkurs.
/Lena

Betong har relativt låg draghållfasthet och är ett ganska sprött material. Och eftersom det krymper och kan ha temperaturrörelser, finns det risk att sprickor uppstår. Man armerar betongkonstruktionen för att den skall ta de dragpåkänningar som skapas när den utsätts för laster och egenvikt. Men man armerar också för att få en kontrollerad sprickfördelning av betongens krympning, dvs istället för en stor spricka vill man ha ett flera små. Denna sprickarmering fungerar för betongens uttorkningskrympning och även ganska bra för de temperaturrörelser som sker de första dygnen. Men för de tidiga sprickorna som kan ske under det första dygnet (sättsprickor och plastiska krympsprickor) hjälper inte armering, det handlar då om utförandet och till viss del om betongsammansättningen.

De sprickor du har bjälklaget ovanför dig är sannolikt plastiska krympsprickor, och är orsakade av att man inte täckt och skyddat betongen från uttorkning när den var nygjuten. Denna typ av sprickor är ganska vanliga inom bostadsbyggande, och är normalt inget problem. Eftersom miljön är “snäll” påverkas inte konstruktionens beständighet/livslängd. Däremot skulle det kunna vara estetiskt “förfulande” och kan skapa oro (i tron av att det kan rasa). Vidare kan stora genomgående sprickor i bostadshus vara problematiska för lufttätheten och ljudöverhörning.

Gör man en pågjutning på en befintlig betong, och man inte täcker/skyddar, finns risk för att man får kantresning, släpp och boom. Av din beskrivning att döma är det plastiska krympsrickor som uppstått, och som inte är genomgående. Detta är ett tecken på bristfälligt utförande, men troligen inget problem i ditt fall. Möjligtvis om pågjutningen är tunn (<50 mm) och har släppt/kantrest, kan de som flyttar in ovanför dig uppleva att golvet har partier med boom.

Det är framför allt torr luft och blåst man behöver skydda betongen för de fösta dagarna/veckorna, regn och fukt är bara bara bra för dess hårdnande. Men givetvis bör det inte regna på betongen när den är färsk/arbetsbar.
/Oskar