Hem Fråga Experten Fråga Experten: Isolera hus i prefab betong?

Fråga Experten: Isolera hus i prefab betong?

Fråga Experten

Jag bygger ett hus i prefab betong. Väggar och bjälklag och takbjälklaget är i prefab betong, tanken är att detta skall isoleras utvändigt med 20 cm cellplast och sedan göras en pågjutning på. Sedan blir det ett tätskikt utanpå detta. Min fråga är om detta är en “godkänd” konstruktion? Ska man lägga en diffusionspärr och i sådana fall var ska den ligga?
/Mattias

Diffusionsspärr (plastfolie m.m.) används för att förhindra varm och fuktig inomhusluft tränga ut i konstruktionen och där kondensera och då skapa fuktproblem. Men spärren används också för att skapa ett lufttätt klimatskal, för att på så ett minimera värmeförlusterna. Man eftersträvar normalt att ha diffusionsspärren så nära insidan som möjligt, men lägger den ofta ca 50 mm in för att eldosor, rör med mera inte skall punktera plasten/folien.

Eftersom du har ett hus byggt i betong (platta, väggar och takbjälklag) är det tillräckligt tätt i sig, förutsatt att du fått till skarvar/fogar och du inte har stora genomgående sprickor. Och då du isolerar på utsidan kommer betongen vara varm och det finns ingen risk för kondens i konstruktionen. Dessutom är cellplasten oorganisk och klarar fukt utan att brytas ner.

Så jag ser ingen vits att du har diffusionsspärr i din konstruktion, men däremot är jag lite skeptisk till enstegstätade konstruktioner. Tycker att ytterväggar och tak bör ha någon typ av ventilerad luftspalt. Det kan fungera utan luftspalt också om man kan se till att vatten inte tar sig in. Och utsätts cellplasten för långvarig fuktlast kan den med tiden ta upp vatten och dess isoleringsförmåga försämras betydligt.
/Oskar