Hem Okategoriserade Vatten på Gotland kräver nytänk

Vatten på Gotland kräver nytänk

Vatten på Gotland kräver nytänk
Den 17 november 2017 togs det första spadtaget för Sveriges största bräckvattenverk.

Med 58 000 åretruntboende och 600 000 sommargäster blir trycket hårt på det gotländska vattnet. Lösningen på problemen med vattenförsörjningen på södra Gotland lösas är ett nytt avsaltningsverk. I sommar ska Kvarnåkershamns bräckvattenverk stå färdigt. 

– Vi får idag pumpa vatten från norra Gotland för att klara vattenförsörjningen på den södra delen, säger Tommy Grönström, projektchef för Region Gotland, i ett pressmeddelande.

I Kvarnåkershamn kommer vatten från Östersjön att avsaltas innan det blandas med det kalkrika grundvatten som finns på Gotland. Tekniken, så kallad membranteknik, används i hela världen.

– Det nya verket ska kunna producera 312 kubikmeter vatten per timme. Det innebär 7500 kubikmeter vatten per dygn. Detta är det maximala uttaget. Verket kommer att köras efter det behov som finns. Hela projektet har en total kostnad på cirka 220 miljoner kronor inklusive alla tillstånd och entreprenörskostnader, berättar Tommy Grönström

Trots 40 års eftersökningar har någon ny  vattentäkt i nära anslutning till ledningsnätet upptäckts. Därmed har blickarna riktats mot Östersjön.

– Samtidigt har vi ett stort bebyggelsetryck på södra Gotland, vilket innebär att vi i dag måste neka anslutningar, vilket för med sig att inget bygglov ges. Vi anser därför att avsaltning av havsvatten är en säker källa för framtiden.

Verket på 2000 kvadratmeter är byggt av prefabricerade betongelement och ligger i skogen 700 meter från Östersjön.

– Byggnaden för processen, tekniken och personaldelen är uppförda. Under våren 2019 räknar vi med att testköra anläggningen, berättar Krister Edström, projektchef på Nybergs Entreprenad AB, som är ett dotterbolag till NCC.

Längst ut på intagsledningen som går över en kilometer ut i vattnet ska en betongbrunn monteras av dykare på drygt tio meters 11 djup.

De betongelement som processhuset byggs med är prefabricerade i Nybro. De tekniska komponenterna tillverkas av Prominent i Tjeckien och kommer att sättas på plats av deras specialister.

– Till oktober, ska hela byggnaden vara klar så att de 40 tjecker som kommer hit kan montera alla rör. Under hösten ska vi också bygga en personaldel med laboratorium och pentry. Vi ska slutligen bygga två dricksvattencisterner innan allt är klart, säger entreprenadingenjör Maja Blomberg.