Hem Arkitektur Stadsmiljöpris till Tensta Torn

Stadsmiljöpris till Tensta Torn

Tensta torn

Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris delas i år ut till Åke Sundvalls fastighet Tensta Torn. Med priset uppmärksammar projekt som bidrar till förskönande eller förbättring av Stockholms stadsmiljö.

– Tensta Torn är ett projekt som klarar av att vara visuellt vackert och samtidigt fylla en viktig utvecklande funktion för samhället. Att bygga studentbostäder i ett oprövat läge är modigt och någonting som vi verkligen vill belöna, säger Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammares representant i juryn.

Åke Sundvall ett familjeföretag med verksamhet inom traditionell entreprenadverksamhet, nyproduktion av bostäder i egen regi samt förvaltning av våra egna bostads- och kontorsfastigheter. De stockholmsbaserade företaget har en ambition att bygga om hus som tillför något extra till området de befinner sig i, vilket möjliggörs genom noggrann planering tillsammans med såväl staden som arkitekter och medbyggare. Tensta Torn är ett lyckat exempel på denna typen av projekt. Den 18 våningar höga byggnaden har ritats av Belatchew Arkitekter och rymmer 243 studentlägenheter. Den pixelmönstrade fasaden ger tornet en unik karaktär som syns från långt håll.

– Tensta Torn är ett stort projekt för oss. Dels så är det vårt högsta hus vi byggt hittills och dels är det ett viktigt exempel på hur ett bra samarbete med staden gör att vi skapar en bättre stad. Vi gläds verkligen åt priset, säger Martin Sundvall, vd på Åke Sundvall Byggnads AB, och fortsätter:

–  Att långsiktigt skapa ett trivsamt hus och kvarter kräver ett engagemang och en aktiv närvaro på plats vilket våra medarbetare på ett fantastiskt sätt visar, så de ska verkligen lyftas fram i sammanhanget, avslutar Martin.

Handelskammarens Stadsmiljöpris kallades förut Stockholmspriset och har funnits sedan 1986. Sedan 1995 delas priset enbart ut till genomförda projekt.