Hem Hållbarhet 100% förnybara bränslen på Thomas Betongs fabriker

100% förnybara bränslen på Thomas Betongs fabriker

Thomas Betong

2045 ska Sverige vara en fossilneutral nation. Thomas Betong vill vara med och bidra till den omställningen och konverterar alla sina fabriker till biobaserad och förnyelsebar eldningsolja. Tack vare omställningen minskar Thomas Betong sin klimatpåverkan från uppvärmningsprocessen i fabrikerna med 55%.

– För oss på Thomas Betong är omsorg om människor och miljön viktigast. Det är därför vi investerar i nya hållbara lösningar. Den nya eldningsoljan ger oss möjlighet att gå ifrån fossila bränslen, skapa en friskare arbetsmiljö och minskad klimatpåverkan, säger Carina Edblad, vd på Thomas Betong, i ett pressmeddelande.

Satsningen genomförs i samarbete med Stockholm BioDiesel och kommer med bibehållen produktionsvolym generera en besparing på strax över 1100 ton CO2 per år. Konverteringen till RME Eldningsolja sker i alla fabriker för både fabriksbetong och prefab element.

Ett stort fokus på miljön har präglat Thomas Betongs verksamhet i många år. Fossilfri produktion är ett exempel på det hållbarhetsarbete som pågår för att minska företagets klimatpåverkan. Sedan 2016 får det all sin elkraft från EPD-certifierad vindkraft. Samma år lanserades Thomas Miljöstomme och sedan 2012 har betongprodukter med upp till 50% lägre klimatpåverkan erbjudits marknaden i Sverige.

– Vi har fortsatt arbetet med att effektivisera vår energiförbrukning och detta är ett stort steg mot vårt mål att bli helt fossilfria. Med rätt energiminskande åtgärder ska vi ytterligare kunna minska vårt avtryck, säger Carina Edblad.

I nästa steg kommer företaget satsa på distribution och fordonsflotta. Målet är att säkra miljövänliga drivmedel och vara öppen för tekniska innovationer och lösningar. En viktig del är också att verka för så kort transportavstånd som möjligt genom lokal produktion.