Hem Fråga Experten Fråga Experten: Fordonslyft på platta?

Fråga Experten: Fordonslyft på platta?

Fråga Experten

Vi göt en platta i somras till ett garage med tjockleken ca 9-10 cm med C28/C35. På denna platta hade jag tänkt ställa en gammal fordonslyft med en ram som har minimikraven 500kp/m2 i utbredd last och 6kp/cm2 i punktlast. Något annat står inte. Om jag har fattat det rätt så bör det inte vara några problem då C28/C35 ska tåla 35 MPa och om jag räknar om punktlastskravet (som borde vara högst) så blir det ca 0,588 MPa så jag antar att det ska gå alldeles utmärkt. Jag vill dock dubbelkolla så jag har tänkt något sånär rätt.
Citat från lyftens manual
“To allow full use of the lifts capacity the workshop floor must comply with the following demands:
a. Load capacity: MIN 500 kp/m2
b. Surface, spotload: 6 kp/cm2
c. Tensile load for expansion bolt: 3000 kp/bolt”
/Henrik

Lasterna som specificeras i lyftens/liftens manual gäller för betongkonstruktionen, och inte betongen i sig. Hur stor last en platta på mark kan ta handlar till viss del om betongens tryckhållfasthet, men mer om betongtjocklek, armeringsmängd, underliggande isolering, bärlager, markförhållanden m.m. De angivna lasterna är i kilopond (kp), vilket är en äldre måttenhet för kraft givet i kilogram istället för Newton (N).  500  kp/m2 och 6  kp/cm2 motsvarar 0,005 respektive 0,6 MPa, och din betongplatta klarar betydligt mer än detta (minst  det dubbla).
Det behövs ganska bra bultar för att klara tre ton (dragkraft), skulle tro att M16 expanderbult är på gränsen att klara detta. De som säljer/tillverkar bultarna kan ge information om lämplig dimension (diameter och längd), och hur de skall placeras. För grövre dimension kan infästningen behöva gjutas fast med expander.
/Oskar