Hem Hållbarhet Behovet av ballast fortsatt högt

Behovet av ballast fortsatt högt

ballast

Sveriges geologiska institut, SGU, presenterar en undersökning som visar att Sveriges behov av ballast kommer att öka fram till 2040, även med ett minskat bostadsbyggande.

– Att efterfrågan på ballast fortsätter uppåt trots sämre konjunktur beror på att befolkningen ökar och behov av bostäder, samt investeringsbehov i byggnader och anläggningar, säger Kristian Schoning, statsgeolog på SGU, i ett pressmeddelande.

Även en mycket försiktig uppskattning av utvecklingen pekar på en produktion som fram till 2040 som årsvis är högre än för perioden 2000-2015. Detta trots byggkonjunktur de kommande åren ser ut att bli sämre.

De största behoven kommer att finnas i regioner med befolkningstillväxt och där det kommer pågå särskilda större infrastrukturprojekt med tillhörande bostadsbehov, som snabbjärnvägar mellan Göteborg, Malmö och Stockholm, samt Norrbotniabanan.

I Sverige används årligen åtta till tio ton ballast per person, där det mesta av ballasten går åt till infrastruktur och betong. Den övervägande delen av all ballast, 85 procent, produceras genom att krossa berg. Resterande delen utgörs av naturgrus, morän och entreprenadberg, det vill säga biprodukter från bygg- och anläggningsverksamhet, samt återanvända byggnadsmaterial.

Enligt SGU är en genomtänkt försörjning av ballast viktig för ett hållbart samhälle eftersom det rör sig om många och tunga transporter med stort klimatavtryck. En bra materialförsörjning omfattar därför korta transportavstånd och produktion av ballast från råvaror som ger ändamålsenliga material med god användbarhet för flera användningsområden.

Hållbar ballastförsörjning innebär också att man så mycket som möjligt använder krossat berg istället för naturgrus. Detta eftersom naturgrusavlagringar är viktiga grundvattenförekomster och ofta utgör värdefulla natur och kulturmiljöer.