Hem Fråga Experten Fråga Experten: Skadad produkt?

Fråga Experten: Skadad produkt?

Fråga Experten

Tillsammans med ett par kompisar flytspacklade jag en altan i augusti. Jag använde flytspackel från Biltema, avsett för utomhusbruk. 13 säckar hade ett batchnummer och tre säckar ett annat. Jag var mycket noga med vattenmängden och blandade exakt enligt instruktionerna. Vädret var varmt men inte hett. Ingen nederbörd. Nästa dag visade det sig att spacklet från de 13 säckarna inte hade härdat alls. Spacklet från de 3 med avvikande bachnummer hade härdat helt normalt. Vi rensade bort det obrunna spacklet och gjorde om – nu med perfekt resultat.

Jag reklamerade det obrunna spacklet hos Biltema. Efter två månader har de nu beslutat att spacklet var prima och att jag måste ha gjort fel med blandningen – alltså av de 13 säckarna med samma batchnummer men inte av de tre andra.

Jag är som sagt helt säker på att jag följt alla instruktioner och ska nu övverklaga besluitet hos ARN. Jag skulle behöva ett expertutlåtande om sannolikheten för att jag har gjort fel. Jag har fotografier, men tyvärr inget prov på det dåliga spacklet eftersom Biltema slängde provet som jag tog med vid reklamationen.
/Björn Kullander

Det kan finnas olika anledningar till varför ett cementbaserat spackel, typ det du använt, inte hårdnar. Det kan vara att underlaget är sugande, varmt/blåsigt (snabb uttorkning), minusgrader, vattentillskott (regn), och andra faktorer som är ogynnsamt för cementets hårdnande. Men det kan också vara att det torrsäckade spacklet i sig har skadats eller är felaktigt.

Om alla förutsättningar varit lika (samma förfarande, tjocklek, gjuttillfälle, underlag, blandningförhållande m.m.), och det enda som skiljer är två olika batchnummer, så borde det ju vara fel på produkten. Och en trolig orsak är då att säckarna inte har förvarats tillräckligt torrt. Men utan de reklamerade och eventuellt ”skadade” säckarna med spackel är det svårt att påvisa att de var felaktiga. Om du följt anvisningarna, förvarat säckarna torrt, och förutsättningarna var lika för hela spacklingen, kan jag tycka att Biltema borde ta på sig detta och ha bevisbördan att de inte har sålt en felaktig/skadad produkt.
/Oskar