Hem Okategoriserade “Lösningarna finns i dialogerna”

“Lösningarna finns i dialogerna”

Universitetssjukhuset

Strängbetong står för både stomme och fasad när Tinnerbäckshuset blir kronjuvelen vid Universitetssjukhuset i Linköping. Montageledaren Torsten Persson nominerad blev utsedd till Årets Montageledare på Betonggalan i förra veckan.

Strängbetongs Torsten Persson är Årets Montageledare.

Tinnerbäckshuset har fått sitt namn av det vattendrag som strömmar förbi sjukhusområdet och är sista etappen på Universitetssjukhuset. Byggnaden kommer att rymma lokaler för psykiatri, habilitering och beroendevård liksom för utbildning och forskning och blir med sina 24 000 kvadratmeter Sveriges största passivhus, en energisnål byggnad med lågt behov av köpt värme, el och kyla. Stomme och fasad
ka vara på plats i början av nästa år.

– Att alla medarbetare mår bra och känner sig delaktiga i processen är avgörande för resultatet, säger Strängbetongs Torsten Persson. Årets montageledare på Betonggalan har fyra decenniers erfarenhet av byggbranschen och han arbetar aktivt för att skapa personliga relationer med dem han har omkring sig.

– Även om montageledaren är den som fattar de slutgiltiga besluten finns lösningarna i dialoger med andra.

Priset på Betonggalan betyder mycket för honom.

– Inte bara för mig själv, utan också för mitt arbetslag och för min fru hemma i Munkaskog, som gör det möjligt för mig att göra det här, säger Torsten Persson.

Projektledare Christin Brännström.

Projektledaren Christin Brännström vittnar om den goda stämningen på bygget:

– Det känns alltid positivt att åka hit och man har en god känsla i kroppen. Även om jag i stunden inte har en lösning på ett problem, så vet jag att det ordnar sig. Det finns alltid någon att stötta sig mot.

Husets stomme består av prefabricerade håldäcksbjälklag, medan fasaden utgörs av vit vukoborstad betong med fönsterband med försänkta slipade ytor i brunockra.

– Ju mer av fasaden som blir färdig, desto mer ser jag vad arkitekten har sett framför sig: en hög byggnad i bakgrunden och innergårdar omgärdade av lågdelar i slänten ner mot Tinnerbäcken, säger Christin Brännström.

Den första delen av Tinnerbäckshuset tas i bruk år 2021. Därefter rivs den gamla psykiatridelen, varpå Strängbetong återkommer för etapp två.