Hem Hållbarhet Politikerna bromskloss för fossilfri industri

Politikerna bromskloss för fossilfri industri

Svante Axelsson
Svante Axelsson. Foto: Naturskyddsverket.

Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, är hård i sin kritik mot politikerna gällande strategier för en förnybar och fossilfri industri.

– Nu är det inte näringslivet som är bromskloss. Nu är det politikerna, sa Svante Axelsson till Svensk Byggtidning i samband med Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium om förnybar och fossilfri kemiindustri på World Trade Center i Stockholm.

– Vi har tillsammans med byggindustrin tagit fram en färdplan för att bli klimatneutrala år 2045, säger Svante Axelsson.

Ett delmål är att till år 2030 halvera användningen av fossila bränslen.

– Byggindustrin har lagt en politisk beställning till riksdagen med förslag på hur det här ska möjliggöras.

Förslagen handlar bland annat om att offentlig upphandling ska premiera fossilfria processer och material samt enhetliga mätmetoder för att kunna jämföra fossil användning i olika byggprojekt. Svante Axelsson lyfter fram Riksbyggens Viva-projekt i Göteborg som ett föredömligt exempel på en fossilmedveten upphandlingsstrategi.

– De har sänkt utsläppen med 30 procent i upphandlingen till det bygget.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Medarrangör till Tysk-Svenska Handelskammarens seminarium på World Trade Center var tyska globala kemikoncernen BASF.
Förutom Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige deltog bland annat företrädare för Volvo Group, Skogsindustrierna och politiker från riksdagens miljö- och jordbruksutskott.