Hem Fråga Experten Fråga Experten: Glidskikt eller mura/limma?

Fråga Experten: Glidskikt eller mura/limma?

Fråga Experten

Jag har gjutit en platta med vattentät betong på 2700 mm-s djup som delvis ska vara en vinkällare och delvis kallförråd. Jag tänker mura de första två raderna med Finnjas hålbetongblock och sedan med Exellas SILKA-block som består av kalksandsten. Utvändigt monteras 70 mm Isodränskivor. Överst byggs ett garage med golvvärme.
Frågor:
1. Ska jag ha glidskikt under första raden eller mura/limma med något A-bruk?
2. Ska jag stryka kallasfalt utvändigt på plattkanten och 1/2m upp på väggen?
3. Kan jag fuktisolera kallförrådet invändigt för att få det torrt? Vinkällaren ska ju vara lite fuktigt.
4. Hur ska det isoleras i vindelen om det är golvvärme i “taket”. Det består av 220 mm betong med Öa och Ua.
/Dorel R

Dina frågor är kanske inte så betongrelaterade, utan mer till en byggnadstekniker. Men 1) grundmuren bör sitta fast någorlunda på plattan, framför allt om muren belastat från sidan (jordtryck, mm). Bruket skall vara anpassat för de murblock du använder. Extra förankring i plattan kan behövas. Kolla med de som säljer blocken, de har som regel också beskrivningar och produkter för deras system. Och 2) kallasfalt kan vara bra som fuktspärr, och för ännu bättre skydd kan dessutom ett fuktmembran limmas på och gärna även en ventilerande isolermatta (plast). På detta sedan en cellplastisolering (ev dränerande), markduk makadam osv. Isoleringen ger i sig också ett fuktskydd, det är därför viktigt att isolera utsidan av källargrund och bottenplatta. 3) Jag tycker du skall fuktisolera väl (och värmeiolerin), både förråd och vinkällare. Vill du hålla lite fuktigare i delen med vin kan detta göras med RF-styrd befuktare. Till sist 4) taket/bjälklaget isoleras på kalla sidan, dvs undersidan, med förslagsvis cellplastisolering (funkar för både fukten och dels för värmen).
/Oskar