Hem Okategoriserade “Det är inte förvånande”

“Det är inte förvånande”

Malin Löfsjögård.

Betong är det klart vanligaste stommaterialet för nybyggda flerbostadshus med en andel på 85 procent. Det visar Statistiska Centralbyråns (SCB) uppdaterade statistik för material i stommar för flerbostadshus med data för 2017.

– Det är inte förvånande att betong har en sådan stark ställning som stommaterial till flerbostadshus. Betong är ett beständigt material med lång livslängd som också möjliggör ett kostnads- och energieffektivt byggande med litet drift- och underhållsbehov, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

SCB har följt andelen sedan 1995 och de senaste 15 åren har betongens andel varierat mellan 80 till 91 procent.

– Ett hus med stomme och fasad i betong ger bra ljudmiljö inomhus, betong är ett icke brännbart material samt tål fukt vilket gör att betong som material ger förutsättningar för god boendekomfort som håller över tid, säger Malin Löfsjögård.