Hem Hållbarhet Förstörelsens pris: 200 miljarder

Förstörelsens pris: 200 miljarder

Ytskyddsgruppens och Ytskyddsakademiens grundare, samordnare och rådgivare Tommy Thörn.

Enligt FN:s senaste klimatrapport måste radikala åtgärder genomföras inom de närmaste tio åren om jordens klimat ska hålla sig inom en och en halv grads temperaturökning i stället för två grader eller mer.

– Här kan även vi som arbetar med renovering och ytskydd av betong och metall bidra, säger Tommy Thörn, grundare, samordnare och rådgivare för Ytskyddsgruppen och Ytskyddsakademien.

Ytskyddsgruppen och Ytskyddsakademien informerar om möjligheterna att renovera och skydda utrustningar och konstruktioner i betong och metall för att kunna öka livslängden och därmed åstadkomma bättre kapitalvård och minskad miljöpåverkan genom mindre nyinköp.

– Nu har vi äntligen något riktigt riktigt stort att hänvisa till som ett ytterligare argument för vår verksamhet och våra målsättningar, säger Tommy Thörn.

Målsättningarna är just att förebygga förstörelsen av betong och metall och att åtgärda den om den väl uppkommer. Inom industrin orsakar korrosion försämrad tillgänglighet, ökat underhållsbehov och ökad arbetsinsats liksom lägre effektivitet och på sikt ökade kostnader. Beräkningar och bedömningar visar att förstörelsen av betong och metaller orsakar skador motsvarande 6 procent av BNP, eller mer än 200 miljarder årligen.

Ytskyddsgruppen har sedan 2011 arrangerat årliga Ytskyddsdagar, där man tagit upp en mängd olika renoverings- och ytskyddsmetoder. Idag ingår ett femtiotal företag från olika branscher i gruppen, där man nätverkar med varandra. Där utbyts bland annat erfarenheter från bra och dåliga exempel på renoveringar.

Det har visat sig att i många fall går det att förlänga livet på pumpar och annan utrustning. Ytor kan återställas med exempelvis multifunktionell epoxy förstärkt med keramiska material.

Med syftet att nå ut till en bredare krets och kunna ge en formell utbildning startades Ytskyddsakademien 2016. Ett flertal utbildningstillfällen schemaläggs i orter över hela Sverige och planer finns att starta även i Norge och Finland. Det finns kurser för dels metaller, dels betong. I båda grenarna utbildas deltagarna i tre nivåer, där godkänd tredje nivå innebär certifiering.

– Vi ser helst att både beställare, entreprenörer och konsulter utbildar sig, säger Tommy Thörn och fortsätter:

– Tråkigt nog är det svårt att engagera konsulterna. Kanske är det så att man oftast vill rita nya konstruktioner och därför saknar vilja att sätta sig in exempelvis hur utrustning kan skyddas och renoveras i stället för att ersättas.

Ytskydd och renovering är mycket ofta kostnadseffektiva jämfört med andra alternativ. Utrustning i bra skick innebär också lägre arbetsinsatser och högre TAK-värden (tidstillgänglighet, anläggningseffektivitet och kvalitet).

– Ungefär femton procent av alla människor är innovativa och har kraften, viljan och energin att engagera sig och därmed utveckla och förbättra sitt eget arbete, men vi vill också komma ut till en stor del av de övriga.

I och med Ytskyddsgruppen och Ytskyddsakademien finns kunskaperna samlade. Metoderna för ytskydd finns på plats, produkterna finns och möjligheten att ge råd likaså.

– De stora konsultföretagen har 450 kontor runt om i landet. Vi vill nå ut även till dem. De borde lära sig hur det är möjligt att renovera och ytskydda och dessutom rita konstruktioner som förebygger problem.