Hem Okategoriserade Strängbetong varslar i Herrljunga

Strängbetong varslar i Herrljunga

strangbetong

Strängbetong AB som ingår i Consolis Group har idag lagt ett varsel som omfattar ca 70 tjänster vid Strängbetongs väggtillverkning i Herrljunga, Västra Götaland.

– Strängbetong är en nyckelspelare på den svenska marknaden för prefabricerade byggsystem och för att kunna bibehålla denna ställning krävs att vi kontinuerligt ser över och effektiviserar vår verksamhet, säger Kent Blom, chef för produktionen.

Skälen till avvecklingen är att den vikande marknaden för bostäder resulterar i en minskad efterfrågan av vägg. Konkurrensen har skärpts vilket leder till en ökad prispress. Inom Strängbetong och Consolis pågår också ett arbete med att specialisera produktion och att optimera logistik för att möta den ökade prispressen.

–Produktionen av vägg och exklusiva fasader flyttas till andra produktionsenheter inom Strängbetong och Consolis medan trappverksamheten inklusive trapptillverkningen, kommer att drivas vidare i Herrljunga, säger Kent Blom.