Hem Hållbarhet ”Fel väg för kommunen”

”Fel väg för kommunen”

Malin Löfsjögård
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Kommunstyrelsen i Arvika att fatta beslut om en träbyggnadsstrategi vilket kommer att innebär att kommunen i framtiden ska prioritera trä som byggmaterial. Genom att anta en träbyggnadsstrategi tror sig kommunen bidra till minskade koldioxidutsläpp, men enligt Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård är det fel väg att gå.

I en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen skriver Malin Löfsjögård att koldioxidutsläppen inte den enda miljöfaktorn som ska beaktas när man pratar om hållbart byggande:

”Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med ett livscykelperspektiv, och en bred ansats som tar hänsyn till så många miljömål som möjligt. Då räcker det inte att bara fokusera på själva utsläppsfrågan. I dag finns heller inte vetenskapligt stöd för att ett byggmaterial generellt är bättre ur klimatsynpunkt än andra material. Tvärtom visar genomförda studier att det är egenskaper och faktorer i det specifika projektet som avgör.”

Läs hela debattartikeln här (extern länk)