Hem Fråga Experten Fråga Experten: Rätt betong för minusgrader?

Fråga Experten: Rätt betong för minusgrader?

Fråga Experten

Jag skall fylla igen/plugga en spygatt som sitter utomhus och jag vill hindra vatten att “bakvägen” tryckas upp och undrar vad jag skall tänka på, vilken betong som lämpar sig för arbetet och om det är möjligt att göra arbetet nu när det är kallt ute (nollgradigt). 
/Arne 

Om betongen blir kall vid gjutning, så kommer cementreaktionerna gå långsamt och den kommer inte heller själv generera värme. Och om betongen i tidigt skede (innan den uppnått ca 5 MPa i hållfasthet) fryser, får man allvarliga permanenta skador. Betongen blir porös och tappar ca 80% av sin hållfasthet. Vintertid är det viktigt att skydda betongen mot att frysa, men också att se till att den bibehåller värmen så hårdnandet kommer igång. Det kan då handla om att använda varmare betong, lägre vct, tillsatt accelerator, isolera formen, täcka med vintermatta, gjuta in värmeslingor, förvärma kalla motgjutningar, osv.

Men det kan också vara så att man vet med sig att det finns risk att betongen kommer ner i minusgrader de första dygnen/dygnet (innan 5 MPa). För att undvika att betongen då fryser sönder kan man tillsätta fryspunktnedsättande medel (frysmedel), vilket är ett salt som sänker själva fryspunkten på vattnet i betongen. Och man doserar detta medel efter vilken temperatur man vill att betongen skall klara av.

Det brukar funka med ner till minus 20 grader men det innebär inte att betongen kommer hårdna snabbare, bara att den är skyddad mot tidig frysning,. När sedan värmen kommer tillbaka börjar betongen hårdna som vanligt. Egentligen avstannar inte cementreaktionerna vi noll grader (men går mycket långsamt), det är vid ca minus 10 grader detta sker.

Då det är utomhus använd en betong som är anpassad för detta (frost o fukt). För att plugga igen eller fylla ut håligheter, kan det vara bra att använda expanderbetong/bruk. Finns att köpa hos välsorterad bygghandel, så även frysmedel för betong.
/Oskar