Hem Fråga Experten Fråga Experten: Sprack vinkällardrömmen?

Fråga Experten: Sprack vinkällardrömmen?

Fråga Experten

Jag har nyligen köpt ett hus byggt 1964. Huset har en jordkällare/matkällare ansluten till huset fast lägre ner i marken. Detta utrymme har inte används på mångamånga år.

Jag skulle vilja återskapa rummet till en fin vinkällare med exempelvis någon slags vit kalkfärg som får betong att andas, så rummet känns ljusare. Men betongtaket och betongväggen mot huset är täckt med vita kristaller, saltutlösning, luktar ingenting men knastrar om man skulle gå på det. Golvet är inget mer än jord/sand.

Jag har rensat ventilationsröret som går på varsin sida av rummet och känner att luften drar lite, borstat av saltet, men det vitta luddet kommer snabbt tillbaka! Vad kan jag göra åt det här problemet? Så mycket salt/kalk mot betongväggen till huset har jag förmodat att det heller inte kan vara bra mot husgrunden? Är min dröm om en vinkällare borta, eller går rummet att räddas? Vad ska jag göra?
/Isabella

Fenomenet du beskriver kan ofta ses på gamla byggnader av betong, putsade murar eller tegel. Som de flesta utfällningar är detta kopplat till en fukttransport i konstruktionen, och ämnen som då är lösta i detta vatten/fukt. I marken kan det finnas vattenlösliga ämnen (salter m.m.) som när det kommer ut på ytan kristalliserar eller missfärgar, och i vissa fall även kan ge en yta som går sönder (av kristalltillväxten).

Detta kan exempelvis ses hos gamla putsade grundmurar närmast marken, varför man då kan använda en ”offerputs”. För att få problematiken med utfällningar av salt och liknande, behöver man stoppa fukttransporten. Det kan handla om att lägga på ett spärrskikt och/eller isolering (på fuktiga sidan), dränera ordentligt, förhindra ensidigt vattentryck, eller se till att man inte har en temperaturgradient (fukt strävar mot varmare del).

Detta gör det ibland svårt att förhindra detta i gamla konstruktioner, exempelvis att gräva ut under grundsula. Då kan det vara enklast att acceptera att dessa utfällningar sker, och att man regelbundet underhåller/rengör.

Det är svårt för mig att ge förslag på löningar i ditt fall, skulle behöva se konstruktionen och ha alla förutsättningar. Om du anlitar en byggnadstekniker, så kan du kanske få bättre hjälp.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group