Hem Okategoriserade Karl Gustaf Bernander till minne

Karl Gustaf Bernander till minne

KG Bernander

Karl Gustaf Bernander, Stockholm, har avlidit vid en ålder av 94 år. Anhöriga är barnen Anette, Kristoffer, Andreas och Thomas samt syskonen Astrid och Stig.

Föräldrarna, Gustav och Elisabeth Bernander, började 1924 arbeta som missionärer på Mnene Missionsstation i dåvarande Sydrhodesia, numera Zimbabwe. Karl Gustaf, KG kallad, föddes samma år, och tillbringade där sin barndom. Först vid 13 års ålder kom han stadigvarande till Göteborg för skolgång. Studentexamen avlade han vid Sigtuna Humanistiska Läroverk.

KG examinerades 1950 vid Chalmers Väg- och Vattenbyggnad, och avlade licentiatexamen med en avhandling om vidhäftning av kamstålsarmering i betong. Han anställdes vid Strängbetong 1954 som utvecklingschef. KG tog sig an uppgiften med entusiasm. Företaget hade endast verkat ett drygt decennium efter att ha startat världens första fabrik med ny teknik för förspända betongelement. Dess egenskaper behövde definieras för kundernas förtroende. Särskilt avsåg det spända bjälklagselement vars utveckling tog fart under 1950- och 60-talen. Det gällde egenskaper vid påverkan av ljud, brand och konstruktiv säkerhet.

KG ledde utvecklingen med många framgångsrika laboratorieförsök. Han deltog i att skapa säkra och kostnadseffektiva byggnormer och standarder i ett antal kommittéer såväl inom Sverige som internationellt. Med sitt internationella kontaktnät påverkade han europeisk samsyn i dessa avseenden och enade de nordiska ländernas ståndpunkter. Exempelvis var han mångårig ordförande i kommittéerna för brandsäkerhet och betongelement i det internationella organet FIP, senare fib, som redovisar betongens egenskaper.

KG verkade som adjungerad professor vid Chalmers på avdelningen för konstruktionsteknik och betongbyggnad mellan 1973 och 1982. År 1987 fick han Svenska Betongföreningens guldmedalj för sina insatser, som hade gett Sverige en ledande position inom betongelement- och spännbetongtekniken.

På senare tid umgicks vi bland Strängbetongs veteraner. Vid de tillfällena kunde KG stämma upp sånger på det afrikanska karanga-språket han lärde sig som barn. Såväl i yrkeslivet som privat blev vi nära vänner och kommer att sakna hans spiritualitet och goda humör.

Gunnar Rise, Arne Hellström
Kollegor på Strängbetong