Hem Arkitektur Krematorium prisat av Göteborgs stad

Krematorium prisat av Göteborgs stad

Göteborgs krematorium

När Göteborgs stad presenterade Årets bästa byggnad på fredagen gick priset till Göteborgs krematorium på Kvibergs kyrkogård.

– Vi som är en liten byggaktör är väldigt glada över att uppmärksammas på det här sättet, säger Roger Olausson, byggansvarig på Svenska kyrkan.

Prispengarna, 100 000 kronor, kommer från Per och Alma Olssons fond som instiftades av paret Olsson för 40 år sedan. Avkastningen används till ett årligt pris till den byggaktör som under nästföregående år har färdigställt den bästa byggnaden i Göteborg.

– Göteborgs krematorium är ju en väldigt speciell byggnad som både är en arbetsplats men också en officiell byggnad. Fler och fler närvarar vid kremeringar, och då är det viktigt att det är en byggnad som det är behagligt att vistas i, säger Roger Olausson

Cissi Hammer, förvaltningschef vid Svenska kyrkan, är av samma åsikt:

– Det är dessutom inte mycket nytt som byggs på kyrkogårdar och det är en ganska speciell miljö, säger Cissi Hammer.

Arkitekten Peter Erséus, på Erséus arkitekter, vill också lyfta fram att det är en byggnad som inrymmer många funktioner:

– Det är en ceremoniell byggnad. Den ska ha värdighet, men också rationalitet samt rymma en god arbetsmiljö.

fasad
Göteborgs Krematorium har en fasad i veckad fiberbetong. Foto: Erseus arkitekter.

Byggnaden är i plan en kvadrat, en grundform som passar den enkla planlösning som skapat användbara rum och flöden för verksamheten. Fasadens veckade fiberbetong har getts en kulör som inte konkurrerar med teglet på det intilliggande kapellets fasad.

– Vi arkitekter har velat skapa en byggnad som på bästa sätt möter kraven på en rationell och funktionell process i den dagliga verksamheten, en bra och vacker arbetsmiljö för de anställda, liksom en respektfull plats för anhöriga, säger Peter Erséus.