Hem Okategoriserade Stockholm Norvik Hamn börjar ta form

Stockholm Norvik Hamn börjar ta form

Bild: Stockholm Hamnar.

Nya Stockholm Norvik Hamn på Norvikudden utanför Nynäshamn byggs för fullt. Miljardprojektet har kommit lite mer än halvvägs och placeras vara färdigt våren 2020. 

– Man börjar verkligen se att hamnen tar form. Det som tidigare var en visionsbild börjar bli en reell bild, säger Magnus Sjöberg, Stockholms Hamnars projektchef, i ett pressmeddelande.

Hamnen ska bli ett logistiskt nav för gods och containerhantering för Stockholm och Mälardalen. Så gott som all projektering är färdig och 30 000 kvadratmeter hamnyta (av totalt 360 000) är klar.

– Vi har byggt två stora hamnar tidigare, vet vad vi vill ha och har jobbat så att vi själva står för den mesta projekteringen och handlar främst upp utförandeentreprenader, säger Magnus Sjöberg.

Hittills har omkring en miljon arbetstimmar lagts ner på bygget som pågår under fyra års tid till en kostnad av 3,7 miljarder kronor. I den norra delen av hamnen byggs 300 meter kaj med hjälp av betongelement som gjuts på land i sex olika etapper. Gjutningsarbetet utfördes redan förra året och de tolv meter höga och 270 ton tunga stödmurselementen lyfts ner i vattnet för att utgöra en del av kajen.  Resterande 800 meter av kajen byggs som påldäck, där stålpålar borras ner i berget för att sedan fyllas med betong.

För markentreprenaden svarar JM Entreprenad AB. Markarbetet handlar om bland annat va-arbeten, el-kanalisationsarbeten,, avvattningsrännor och betonggjutningar.

–Det är ganska traditionella anläggningsjobb, men det speciella är den enorma omfattningen på alla moment. Utmaningen är planering, samordning och arbetsmiljö, säger JME:s arbetschef Joakim Christiansen.

I början av december meddelade mark- och miljödomstolen att de godtar Stockholms Hamnars utredning gällande transporter till och från Stockholm Norvik Hamn. Därmed är samtliga villkor för hamnen beslutade.