Hem Okategoriserade “Sista pusselbiten för ett lyckat projekt”

“Sista pusselbiten för ett lyckat projekt”

Projektet Baltic Annedal pågår för fullt i Bromma. Efter en komplicerad rivning som tog längre tid än beräkna är nu stommen nere och massorna bortforslade.

Detaljplanen för nya Baltic vann laga kraft den 27 september 2016 och under 2018 genomfördes grundläggningsarbeten såsom sponting, schaktning, pålning, betongjutningar, stomresning och en del sprängning. Produktionstiden är beräknad fram till juni 2021.

För byggherrens Trifams räkning har arkitektbyrån Lindberg Stenberg ritat 374 bostäder (277 hyresrätter och 97 bostadsrätter), en större förskola, verksamhetslokaler och garage i två plan för kvarteret Baltic 8 som blir en av de sista pusselbitarna i utvecklingen av Annedal. Tanken är att tillföra funktioner och kvaliteter som saknas eller är underrepresenterade för att den nya bostadsbebyggelsen ska pusslas ihop till en stad.

– Det här är Trifams första riktigt stora utvecklingsprojekt. Att rigga en stabil projektorganisation med lång erfarenhet av bostadsbyggande har varit en ledstjärna för oss från start. Med BOX Bygg som totalentreprenör lägger vi den sista pusselbiten för ett lyckat projekt, säger Niklas Gusting, vd på Trifam Fastigheter AB.

En stor del av byggnaderna i kvarteret kommer att kläs i plåt och betong, på en plats som ända fram till åttiotalet var hemvist åt smidesverkstäder och annan industri.