Hem Okategoriserade WSP rankar kommuner och regioner

WSP rankar kommuner och regioner

hus
Foto: WSP.

För fjärde gången har WSP publicerat rapporten ”Regionernas kamp” där kommuner och regioner rankas. Rapportens syfte är att identifiera några av de viktigaste drivkrafterna för samhällets utveckling, beskriva och belysa hur de hänger ihop samt att visa hur svenska kommuner och regioner står sig i ett jämförande perspektiv.

WSP:s avdelningschef Mattias Frithiof skriver att “Sveriges kommuner står utan tvivel inför betydande strukturella och geografiskt varierande utmaningar. För många glesbygdskommuner fortsätter befolkningsutveckling och utbildningsnivåer vara en utmaning.”

I WSP;s analys vägs tretton olika parametrar samman i ett särskilt mått som visar hur framtidssäkrad en kommun är – vilket kallas Robusthetsindex.  Där ingår befolkningsutvecklingen i kommunen, åldersfördelning, utbildning, hur många som jobbar totalt både inrikes och utrikes födda från länder utanför EU, men även hur många som jobbar inom kunskapsintensiva yrken och inkomst.

Enligt Mattias Frithiof kan även mycket urbana delar av landet uppleva problem med till exempel sysselsättning och förvärvsinkomsternas utveckling samtidigt som det är spännande att notera många större städers positiva utveckling i många avseenden.

Linda Lövgren, bostadsanalytiker på WSP, har tidigare efterlyst ett bostadsbyggande med större fokus på människan. Hon menar att resurserna skulle användas bättre om det gjordes en grundlig målgruppsanalys i samband med alla tekniska analyser: “Då ökar även chansen att vi får bostäder som möter en långsiktig efterfrågan.” skriver Linda Lövgren i tidningen Fastighetssverige.

Här kan du ladda ner rapporten för Regionernas kamp 2017 >>