Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vattentät betong?

Fråga Experten: Vattentät betong?

Fråga Experten

Hur gör man om man ska göra en typ källare i betong i mark som varit sjöbotten, det vill säga vattensjuk mark? Finns det vattentät betong? Vem tillverkar i så fall?
/Janina

Bygger man en källare under grundvattennivån (“vattensjuk mark”) behöver betongkonstruktionen vara tillräckligt tät för att inte få läckage eller fuktgenomslag. Det kan exempelvis vara en källare där man då har vattentryck som vekar på utsidan (typ “omvänd pool).

Normal betong är som regel tillräckligt tät i sig för att stå emot detta, men problemen uppstår ofta i sprickor och fogar. Och eftersom betong krymper får man som regel en del sprickor. Med god härdning/skydd och tillräcklig mängd sprickarmering kan det gå att få sprickorna att bli tillräckligt små och/eller inte genomgående, med det är alltid svårt att garantera detta. Även fogar (gjut- och konstruktions-) kan gå att få till tätheten med ingjutna svällband eller liknande, men även här kan det vara svårt att helt vara helt säker på att det inte kommer läcka.

Vill man ha extra tät betong kan man gå ner i vatten-cement-tal (vct), men detta innebär också en mer sprickbenägen betong som behöver ökad armeringsmängd. Det finns också preparat (kisel- eller cement-baserade) som blandas i betongen för att ge ökad täthet, men de har begränsad (eller ingen) effekt och kan även de öka sprickbenägenheten. Väljer man exempelvis en betong med lågt vct (ca 0,40) och silikastoft kommer man få en mycket tät betong, men sannolikt också stora sprickor vilket inte ger en speciellt tät betongkonstruktion.

Jag tycker att när man har en betongkonstruktion täthetskrav, typ källare som byggs under grundvattennivå eller har ensidigt vattentryck (ex slänt), så bör man säkerställa tätheten på annat sätt. Förslagsvis med tätskikt (tät folie, duk, matta m.m.) som ligger på konstruktionens utsida. Och då behöver man inte oroa sig för sprickbildning och fogarnas täthet i betongkonstruktionen.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group