Hem Okategoriserade Skalbart stomsystem löser p-behovet snabbt

Skalbart stomsystem löser p-behovet snabbt

P-huset Kanolds byggst enligt Strängbetongs Tempodeck system. Foto: Strängbetong.

Konceptet är enkelt och kostnadseffektivt med en byggtid på bara några veckor. Med en livslängd på 50 år har Strängbetongs demonterbara stomsystem TempoDeck blivit ett alternativ för såväl permanenta som temporära parkeringshus.

– Vi löser vi hela p-däcksfunktionen. Utöver grundläggning behöver man bara komplettera med asfalt på marken, installationer och linjering. Så det är en ganska liten insats för byggentreprenören, säger Tomas Svenberg, affärschef för kalkyl och anbud på Strängbetong.

Ett parkeringshus kan vara en temporär lösning på en tomt som snart är ämnad för andra ändamål, men ibland måste parkeringsbehoven tillgodoses under en längre period. Oavsett vad är TempoDeck ett alternativ. Strängbetongs rationella stomsystem för parkeringshus i betong består i sin helhet av prefabricerade moduler som snabbt kan sättas på plats. Stommen till 500 parkeringsplatser – inklusive trapphus och ramper – monteras på cirka åtta veckor. Sedan tillkommer cirka fyra veckor för komplettering med avvattning till mark, påkörningsskydd och räcken som ingår i konceptet.

– Det har blivit en succé. Många starka varumärken har valt det här systemet, säger Tomas Svenberg.

Med en stomme som är utformad för demontering och återanvändning tillgodoses behovet av parkeringshus med tillfälliga bygglov på fem till tio år, men konceptet har  vidareutvecklats och har i dag en livslängd på 50 år vilket gör lösningen till ett fullgott alternativ även för permanenta parkeringshus.

– Jag har jobbat med detta i stort sett hela mitt liv och det här är ett av de bättre koncepten jag har sett, i och med att man får så mycket för pengarna. Det bygger på enkla produkter med funktionen i första rummet. Eftersom det inte krävs någon beläggning blir byggtiden dessutom väldigt kort.

TempoDeck består av pelare, förspända balkar och TT-kassetter i betong. De sistnämnda har en bredd på nästan två och en halv meter och en längd på cirka 17 meter. Det ger plats åt dubbla parkeringsplatser och körbanor i båda riktningarna, vilket minskar risken för krockar. Varuhuset Gekås i Ullared, Swedavia på Arlanda och Volvo i Göteborg har alla valt TempoDeck för att lösa behovet av parkeringshus på runt 10 000 kvadratmeter med plats för hundratals bilar.

Skalbarheten är god och konstruktionen kan lätt justeras för särskilda behov som i Ullared där trapphusen har anpassats för shoppingvagnar. De estetiska möjligheterna är begränsade men konceptet går att kombinera med andra fasadlösningar och funktioner. Swedavias parkeringshus på Arlanda har exempelvis en fasad av infärgade fasadskivor.