Hem Okategoriserade Kartellerna kvar i byggbranschen

Kartellerna kvar i byggbranschen

konkurrensverket

I en ny rapport från Konkurrensverket uppger tre av tio upphandlare att de sett tecken på konkurrensbegränsande samverkan. Vanligast förekommande är det inom bygg- och entreprenad.

660 upphandlare har svarat på Konkurrensverkets enkät som berörde alla branscher. 17 procent av fallen kom från bygg och entreprenad, medan Transport- och flytt som har de näst högsta siffrorna ligger långt efter på drygt fyra procent.

Hanna Witt på Konkurrensverket tror att bygg hamnar så högt av den anledningen att det upphandlas mycket byggtjänster.

– Det är en viktig del, upphandlingsmarknader har en hög risk för både karteller och korruption. I vår undersökning kunde vi också konstatera att byggbranschens uppfattning var att karteller var vanligare i offentliga upphandlingar än i privata. Det finns dock inget generellt som pekar på att byggbranschen är mer korrupt än andra branscher, säger Hanna Witt.

Enligt en färsk enkät till byggbranschen, även den gjord av Konkurrensverket, tror 71 procent av de tillfrågade att korruption förekommer medan 49 procent tror att karteller förekommer inom den egna branschen. Drygt 22 procent trodde att karteller förekommer ofta eller alltid. Den form av kartell som de tillfrågade tror är vanligast förekommande är prissamarbete – 32 procent.

Drygt 1200 personer, aktiva inom byggbranschen, deltog i enkäten. En liknande undersökning gjordes 2005 med ett likartat resultat när det gäller karteller.

Kännedomen om det så kallade Eftergiftsprogrammet är låg då bara elva procent av de efterfrågade var medvetna om det i Konkurensverkets enkät till byggbranschen. Eftergiftsprogrammet innebär att den som ingår i en otillåten kartell och är först med att avslöja detta slipper påföljder som böter och näringsförbud.

Enligt Hanna Witt har Konkurrensverket haft svårt att nå ut med information om Eftergiftsprogrammet, framför allt till mindre- och medelstora företag.

– Vi har definitivt ett arbete att göra där. Vi försöker nu sträcka ut handen till olika branschorganisationer inom bygg för att sprida information om eftergift.