Hem Hållbarhet Konsten att välja rätt betong

Konsten att välja rätt betong

betongsorter

Betong är så mycket mer än en grå massa som stelnar och blir hård. Den finns en mängd olika varianter för att passa i såväl värme som kyla, luft som vatten och för omgivningens alla påfrestningar. I Betongindustris sortiment finns över 3000 sorter för att kunna hitta den bästa betongen för varje tillfälle.

betongsorter
Tobias Sandström.

– Vi är experter på betong, det gör att vi kan upptäcka sådant som andra i processen kanske inte lägger märke till, säger Tobias Sandström, teknisk säljare på Betongindustri. 

Valet av betong kan påverkas av mycket. Ett planerat sommarbygge kanske kom igång först till vintern och då gäller andra förutsättningar för tillsatsmedlen. Och den som konstruerar en byggnad tittar på laster och ställer sig frågor som ur högt det ska byggas, men det kan finnas ytterligare faktorer som bör vägas in. Det kan leda till att den kvalitet som konstruktören föreskrivit kan behöva ändras.

– Då använder vi vår erfarenhet i samråd med kunden för att skapa en rättvis bild. Med erfarenhet och kompetens kan jag ställa frågor och följdfrågor för att hitta rätt betongkvalitet och ge kunden en rättvisande offert på den leverans de behöver, säger Tobias Sandström

Ett bra exempel är en betongtrappa. För att den ska hålla att gå i behövs en relativt svag betongkvalitet. Men kunden har tänkt att den ska hålla i hundra år trots att den kommer att halkbekämpas med salt (vilket är väldigt aggressivt på betong) under vintrarna.

– Då inser jag att den inte kan gjutas med tänkt betongkvalitet. Ska jag då offerera det kunden frågar efter eller det kunden verkligen behöver? Kunden kanske har fått ett pris på den billigare betongen av en annan leverantör. I det läget talar jag med kunden och erbjuder mitt kunnande för att kunden ska få rätt produkt till rätt pris.

Det är viktigt att veta vad ska du göra med betongen och när ska du göra det. Det finns olika hållfasthetsklasser för att betongen ska klara att bära upp sig själv och den belastning den ska bära. Men ska den vara inom- eller utomhus och kommer den att komma i kontakt med ämnen som till exempel klorider?

– Du måste sätta in den i rätt exponeringsklass och det är alltid de tuffaste kraven som gäller. Alla leverantörer kan bena ut vilken betongsort det ska vara, sedan fälls avgörandet av den som har lösningen på kundens utmaning. Det kan vara allt från att rekommendera pumpning av betongen när det är effektivare till att föreslå glättad betong så att kunden slipper slipa, säger Tobias Sandström.

Betongindustri har ett fokus på miljöfrågor och en uttalad önskan om att vara med på kundernas resa mot ett hållbart byggande.

– Om vi tar Stockholms stad som exempel så kör vi på miljöbränsle och byter ut vår lastbilsflotta kontinuerligt för att hänga med och klara kraven. Om kunden vill köra på miljöbränsle eller späda ut cementen för att nå ett bättre miljöresultat så kan vi erbjuda det och räkna på det.

Betong är en färskvara vilket ställer speciella krav på leveransen. Den ska härda, en process som är igång redan när lastbilen lämnar fabriken. Kommer du för sent har betongen redan härdat. Är det kallt ute då har du mer tid på dig men är det varmt har du mindre tid. Du måste ta hänsyn till trafik och temperatur.

– Vi jobbar med plus minus tio minuter på våra leveranser och det är väldigt unikt om du jämför med andra branscher.

I Stockholmstrafiken innebär det en stor utmaning. Hur många bilar måste vara igång för att vara i Bredäng klockan 8, 8.15, 8.30 och så vidare med förarnas pauser och annat inberäknat?

– Vi har många fabriker och det är en styrka. Om det blir problem i en fabrik så kan vi leverera från en annan, eller om det är trafikstockning från ett håll så kan vi leverera från ett annat håll. Vi har ungefär 200 leveranser dagligen i region Stockholm och vi finns representerade längs E4:an med ett trettiotal fabriker från Östersund till Helsingborg.

Enligt Tobias Sandström får Betongindustri många av sina jobb för att företaget klarar av logistiken.

– Vi har kapaciteten och kompetensen för att kunden ska få den betong de behöver i den mängd de behöver när de behöver den.