Hem Arkitektur Världens största 3D-printade bro på plats

Världens största 3D-printade bro på plats

3D-bro

Världens längsta 3D-printade betongbro är nu på plats i Shanghai. Den drygt 26 meter och tre och en halv meter breda långa bron är designad av professor Xu Weiguo från arkitektskolan i Tsinghua där man utvecklar digital arkitektur.

Xu Weigos team har har använt ett eget system som är anpassat för betong och förutom design omfattar kostnadseffektivitet, dynamisk arkitektur och smart teknologi. Bron består av 44 ihåliga 3D-printade delar i betong och formen är en tänkt som en ljus och elegant rörelse över Shanghai Wisdom-viken.

Tidigare har en fysisk modell av bron i skala 1:4 byggts för att demonstrera systemets stabilitet. För den faktiska konstruktionen av bron framställdes betongkomponenter med två robotarmar under 450 timmar, vilket ska ha inneburit en besparing på över 30 procent jämfört med en konventionell byggprocess i och med elimineringen av mallar och förstärkande stänger.