Hem Hållbarhet Cementas fabrik i Skövde testar ny malningsmetod

Cementas fabrik i Skövde testar ny malningsmetod

Skövde

Ett utvecklingsprojekt med separatmalning pågår vid Cementas fabrik i Skövde. Målet är ett bättre nyttjande av maskiner och råmaterial samtidigt som energiåtgång och koldioxidutsläpp minskas.

Edvard Rydberg.

– På detta vis får vi bättre kontroll över resultatet och kan enklare designa slutprodukten med rätt kornstorlekar, säger Edvard Rydberg, processingenjör och projektledare.

Malningen är ett viktigt och omfattande steg i cementtillverkningen. Kort beskrivet handlar det om att mala ner de stora kulorna av klinker, som är den mellanprodukt som bildas när kalksten förbränns i ugnen. Klinkern mals till ett fint pulver samtidigt som man gips och krossad kalksten tillsätts. Dessa beståndsdelar mals tillsammans, men de skiljer sig åt på så vis att kalkstenen blir mer finkornig och det krävs arbete för att få till rätt kornstorlek på slutprodukten. Nu genomförs ett försök med att mala kalkstenen separat.

I den roterande kvarnen finns 60 ton stålkulor som maler ner cementklinkern till den färdiga cementprodukten. Foto: Cementa.

En strävan är att öka mängden kalksten, och därmed minska andelen klinker eftersom det är denna som genererar koldioxidutsläpp och kräver bränsle. I separatmalningsförsöket används en kvarn som normalt används för en specifik produkt (Gullex) och som i nuläget bara nyttjas några veckor per år.

– Kvarnarna är flaskhalsen i produktionen och kan vi använda denna kvarn mer är det jättebra, förklarar Edvard Rydberg.

Efter inledande tester gjordes i höstas ett fullskaleförsök – ett arbete som pågick i två dygn och övervakades hela tiden.Kvarnarna är gamla och inte alltid så flexibla i tekniken vilket kräver ett stort kunnande och en beredskap för att snabbt göra åtgärder vid eventuella driftstopp.

– Vi är fem-sex personer som arbetar med det här nu och det är kul, det blir en bra sammanhållning och ett fokus när vi arbetar mot ett gemensamt mål.

Efter inledande prover vid Skövdefabriken kommer produkterna skickas vidare till laboratoriet vid Slitefabriken för analys av tryckhållfasthet och cement- och betongegenskaper. Exakt vad slutresultatet blir är för tidigt att säga, men Edvard Rydberg är hoppfull.

– Jag ser positivt på detta och för cementbranschen är varje liten miljövinst värdefull.