Hem Hållbarhet Forskningsprojekt ska öka återvinningen

Forskningsprojekt ska öka återvinningen

bygge

Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, liksom flera aktörer i byggbranschen, deltar i ett forskningsprojekt för öka graden av materialåtervinning vid byggprojekt. Ett exempel på återvinningsbart material är betong som kan smulas ner och delvis återanvändas i ny betongblandning.

– Det är ett teoretiskt projekt och rent konkret handlar det om att hitta metoder för att beräkna och värdera hur en byggnad kan göras av återanvända material eller bli mer återanvändningsbar i framtiden, säger Hanna Ljungstedt, miljöutredare på Lokalförvaltningen.

Syftet med forskningsprojektet, som beviljats bidrag från Boverket, är att skapa ett cirkularitetsindex, CIX, som ska fungera som ett verktyg för hela byggbranschen. Cirkularitet innebär att man förutom att planera och bygga i hållbara material återanvänder materialet i högre grad för att minska klimat- och miljöpåverkan.

Varje år resulterar rivnings- och byggprojekt i runt tio miljoner ton avfall, vilket är dubbelt så mycket som avfall från hushåll. Förutom betong går det även att återvinna trä som kan bli spånplattor och glas som blir glasull för isolering.

– Vi behöver också titta på hur demonterbar byggnaden är och undvika lim och spik för att få en byggnad med material som är lättare att tillvarata och återanvända, säger Hanna Ljungstedt.

Lokalförvaltningen driver projektet förskolan Hoppet, som går ut på att bygga en fossilfri förskola i alla led från råvaruuttag, produktion av byggprodukter, transporter och vid uppförandet av byggnaden. Lärdomar från det projektet ska ligga till grund för CIX.

– Vi har inte kommit så långt som till produktval i Hoppet än, men en slutsats vi har dragit är att för vissa produktgrupper är vi beroende av att kunna hitta lösningar med återvunnet material. Utvecklar vi ett cirkularitetsindex kan det hjälpa oss att värdera hur mycket bättre ett rör tillverkat av återvunnen plast är jämfört med ett vanligt rör – hur mycket lägre klimatpåverkan vi får. Här behöver byggbranschen utveckla gemensamma metoder, så att vi räknar på samma sätt och därmed kan jämföra olika byggprodukter eller konstruktionslösningar, förklarar Hanna Ljungstedt.

CIX-projektet startades av ETTELVA Arkitekter men även Riksbyggen och Bengt Dahlgren ingår i framtagandet av CIX. Lokalförvaltningen i Göteborg deltar även i ett Vinnova-finansierat projekt och ett projekt som finansieras av Smart Built Environment som båda syftar till att öka cirkulariteten i byggandet.