Hem Hållbarhet “Målsättningen att halvera CO2-nivåerna före 2030”

“Målsättningen att halvera CO2-nivåerna före 2030”

processverktyg

Projektet “Betongbygglådan” har beviljats stöd från Boverkets Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. Sveafastigheter Bostad och Ripellino Arkitekter ska nu utveckla processverktyg för att utvärdera, beräkna och projektera bostadsbyggande av hyresrätter med rimliga priser och ett lägre CO2-avtryck.

– Kartläggningen av förbrukad CO2 i betongstommen i projektet Neptun ger oss värdefulla kunskaper om hur och var vi bäst kan utveckla framtida betongstommar med målsättningen att före 2030 kunna halvera nuvarande nivåer av CO2, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad i ett pressmeddelande.

Projektet fokuserar på betongstommar inom bostadsbyggande. Stommens utformning är på många sätt en av de mest avgörande parametrarna för att bostadsprojekt ska bli kostnadseffektiva, resurssnåla och miljövänliga. Flera forskningsrapporter visar att det finns stor potential att minska CO2-avtrycket gällande betongstommar bland annat genom högpresterande betong med minimerad materialåtgång och utvecklade betongrecept.

– Utöver själva kartläggningen av förbrukad CO2 vill vi även utveckla ett förslag till upphandlingsmall där byggaktörer och kommuner kan konkurrensutsätta leverantörer av betongstommar med målsättningen att vi ska kunna upphandla miljövänligare stommar till oförändrade alternativt lägre kostnader än idag, säger Lars Gärde.

Åtgärden syftar till att undersöka hur kunskapen kan omsättas i praktiken och på bredare front inom bostadsbyggandet.Projektet kommer involvera WSP Environmental Sweden, forskare från RISE, H2 Byggentreprenör och Resona/Svenska Cement.

– Det här ger oss en efterlängtad möjlighet till praktiknära samverkan mellan forskning, produktion, projektering och upphandling. Vi vill utveckla verktyg för att förbättra processerna i alla led – med målet att skapa goda förutsättningar för hållbart och prisrimligt bostadsbyggande, säger Ylva Åborg, Arkitekt SAR/MSA partner på Ripellino Arkitekter.