Hem Hållbarhet Ny krympreducerare förlänger betongens livslängd

Ny krympreducerare förlänger betongens livslängd

krympreducerare

BASF:s Master Builders Solutions lanserar ett tillsatsmedel som ska förlänga betongens livslängd. MasterLife SRA 900 är namnet på en ny krympreducerare som minskar betongens krympning och risken för sprickbildning vilket ger en högkvalitativ och beständigare betong.

– MasterLife SRA 900 reducerar inte bara den autogena krympningen utan även krympningen på grund av uttorkning hos fabriksbetong såväl som prefabbetong. Eftersom den kemiska mekanismen endast reducerar de inre kapillärkrafterna påverkas inte övriga mekaniska egenskaper negativt, förklarar Raphael Breiner, Product Manager för Concrete Admixture Systems hos BASF, i ett pressmeddelande

Krympningen innebär att betongens volym minskar som ett resultat av förändringar av betongens fukthalt. Två välkända typer av krympning är torkning som en följd av hydratiseringen av cementet och krympning i form av torkning genom att fukt frigörs till omgivningen. Alla typer av krympning kan leda till sprickbildning och därmed påverka betongkonstruktionens beständighet på ett negativt sätt.

Även med en dosering på en procent beräknat på viktprocent cement, ska MasterLife SRA 900 reducera betongens krympning med upp till 55 procent. Detta faktum reducerar sprickbildningen och förlänger livslängden. MasterLife SRA 900 är kompatibelt med flera typer av cement och påverkar inte doseringen av flyttillsatsmedlet. Det uppnår klass A+ när det gäller VOC-utsläpp för alla relevanta prover, det vill säga att det avger praktiskt taget ingen emission.

BASF rekommenderar MasterLife SRA 900 för bland annat betongblandningar med låga vattencementtal och hög bindemedelshalt liksom pågjutningar under ogynnsamma väderförhållanden där en hög avdunstning är att vänta på grund av solljus, vind och värme. Det passar även för betongkonstruktioner med stora tvärsnitt och betongkonstruktioner med inbyggda tvång.

MasterLife SRA 900 ska fungera till fabriksbetong såväl som prefabbetong. Det ger inte bara en högre kvalitet åt betongkonstruktionen utan även en ökad beständighet med liten sprickbildning och ett brett fogavstånd.