Hem Teknik Utvecklad BIM-teknik bakom bättre beslut

Utvecklad BIM-teknik bakom bättre beslut

pernilla frost
Pernilla Frost är ny utvecklare hos Zynka BIM.

BIM-tekniken utvecklas ständigt och kan nu även inkludera geografiska data. Från att tidigare enbart omfattat den byggda miljön kan man nu med hjälp av GIS-data ta större hänsyn till platsens lokala och regionala förutsättningar.

– Detta är början på en avgörande resa för fastighets- och byggbranschen. Genom att samordna GIS och BIM kan vi på allvar bidra till att skapa motståndskraftiga och hållbara miljöer. När vi kombinerar BIM-modeller med geografiska data kan vi lättare anpassa samhällsstrukturen och ta höjd för framtidens utmaningar redan i planeringsstadiet, säger Pernilla Frost, nyanställd utvecklare på Zynka BIM.

Hon har tidigare varit GIS-ansvarig hos Västra Götalandsregionen med fokus på infrastruktur och samhällsutveckling och ser stor potential i att integrera BIM- och GIS-världarna. Det gäller inte bara i planerings- och byggskedet utan även i förvaltningen.

BIM (Building Information Model) ger stora samordningsfördelar vid nyproduktion. När all tillgänglig information delas i en ständigt uppdaterad digital 3D-modell effektiviseras designen, byggandet och förvaltningen. När BIM-processen nu dessutom integreras med geodata öppnas möjligheter till att generera helt nya värden för byggherrar, boende och samhället i stort.

Tanken är addera GIS (geografisk Informationssystem) i en planerad kontext och på så sätt bygga bättre samordnade stadsmiljöer. När byggnaden sätts i ett större geografiskt och samhälleligt perspektiv får arkitekter, stadsplanerare, byggare och förvaltare ha ett större underlag för sina beslut.

– Genom att visualisera sammanhangen i en digital process gör vi det enklare än någonsin att samarbeta. Det kommer bland annat leda till bättre designade och konstruerade byggnader plus stora kostnadsbesparingar, säger Pernilla Frost.

GIS ger även helt nya insikter om den omgivande infrastrukturen och hur allt påverkas av större miljöfaktorer som luftkvalitet, vindkraftspotential, flygplansbuller och markkvalitet för att ta några exempel. Framtida stora utmaningar – klimat, energi och miljö – är tätt sammankopplade med insikterna och lösningarna som GIS och BIM kan leda fram till.

– Ingen arbetar på det här sättet idag. Att ta ett samlat grepp för att samordna strukturen innanför och utanför väggarna bidrar till att skapa mer genomtänkta och långsiktigt hållbara värden, säger Petter Bengtsson, vdför Zynka BIM och fortsätter:

– Vi i branschen har utvecklat BIM i en rasande takt och har numera koll på i stort sett varenda skruv i ett projekt. Men lite har vi glömt bort att det även finns en värld utanför byggnaden. Det kommer bli spännande att se vad som händer när fler aktörer förstår vilken fantastisk potential det ligger i att sammanföra GIS och BIM på det här sättet.