Hem Okategoriserade Fortsatt ökad betongproduktion under 2018

Fortsatt ökad betongproduktion under 2018

betongindikatorn

Den svenska betongbranschen fortsätter att gå på högvarv. De senaste årens utveckling bekräftas av Svensk Betongs Betongindikator för helåret 2018 som visar på en uppgång på cirka sex procent jämfört med föregående år.

Den totala betongproduktionen i Sverige för 2018 uppskattas till 6 539 000 kubikmeter. Framför allt ses en kraftig ökning av volymerna inom kategori Infrastruktur på 25 procent jämfört med 2017.

– För kategori Hus ses en variation av produktionen mellan månaderna men sett över helåret 2018 är nivån oförändrad jämfört med föregående år, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Hon understryker att just betong till kategori Hus legat på en väldigt hög nivå de senaste åren vilket varit drivet av de senaste årens höga takt på bostadsbyggandet.

– Vi ser nu helt andra trender och prognoser med kraftigt minskat bostadsbyggande de närmaste åren. Hur stor påverkan detta blir på betongproduktionen blir intressant att följa framöver för samtidigt så finns ett fortsatt stort behov av nya bostäder enligt Boverkets prognoser.

Inom kategori Infrastruktur ses en ökning över samtliga månader som över helåret landar på en 25-procentig jämfört med föregående år.

– Det är inte förvånande att kategori Infrastruktur gått starkt under 2018 med tanke på de infrastrukturplaner som finns med utbyggnad av flera stora projekt. Enligt Sveriges Byggindustriers prognoser ser det positivt ut gällande de fortsätta offentliga satsningarna vilket ger förhoppning om en fortsatt hög betongproduktion inom infrastruktur kommande år, säger Malin Löfsjögård.