Hem Okategoriserade NCC får miljöpris av Trafikverket

NCC får miljöpris av Trafikverket

NCC är vinnare av Västlänken och Olskroken planskildhets arbetsmiljöpris

NCC Entreprenad FA03 Ledningsomläggningar tilldelas Trafikverkets arbetsmiljöpris ut till en av Västlänken och Olskroken planskildhets entreprenader.

– Jag tror det är vårt samarbete som har gjort att det har varit enkelt för oss att arbeta med arbetsmiljö. Det har varit kul. Att vi nu vann detta pris är ett bevis på att vi under tre år har kunnat upprätthålla samma nivå, säger Christer Karlsson, platschef på NCC.

Trafikverkets pris är på 25 000 kronor och tillägnas personalbefrämjande åtgärder. Vinnaren bedöms utifrån ett antal kriterier och utses av ledningsgruppen inom projekt Västlänken och Olskroken planskildhet. Priset delas ut av Trafikverket.

Enligt motiveringen har NCC:s team “haft högsta fokus på arbetsmiljö och säkerhet i alla arbetsmoment. Teamet har verkat för en hög grad av samverkan med beställaren och gemensamt löst alla problem som kommit i deras väg.”

Entreprenaden har under kontraktsperioden 2015-2018 bland annat genomfört arbetsberedningar, APK (arbetsplatskontroll), skyddsronder och rapporter utan anmärkningar.

Syftet med priset är att belysa arbetsmiljön som en viktig strategisk fråga. Genom att öka medvetenheten för arbetsmiljöfrågor kan arbetsmiljörisker minimeras. Tillsammans med branschen strävar Trafikverket mot en nollvision vad gäller olyckor och skador på arbetsplatserna. Entreprenören som arbetsgivare ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen och Trafikverket ansvarar för uppföljning av hur arbetet går.

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet. Olskroken planskildhet är ett systerprojekt till Västlänken och kommer att ansluta till Västlänken. Projekten är beroende av varandra och utbyggnaderna samordnas av kostnads- och effektivitetsskäl.