Hem Betonggalan Dags att föreslå kandidater till årets Roger!

Dags att föreslå kandidater till årets Roger!

Betonggalan

Den 21 november firar Betonggalan tio år och vi håller till på Waterfront i Stockholm med temat ”Concrete Future”. Redan nu är det dags att föreslå nomineringar till årets Roger i våra åtta kategorier.

Senast den 15 mars 2019 måste ditt förslag vara inlämnat. Mejla till roger@betong.se. Nytt för i år är att samtliga nominerade presenterar sig för juryn den 12 september. Därefter utser respektive jury vinnaren.

Nedan följer kategorier och riktlinjer för nomineringar:

Årets Betongforskare
I första hand ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in.

Årets Betongarkitekt
Årets arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkt för bedömningen ska vara genomförda och färdigställda byggprojekt under senaste året (med viss tolerans tidsmässigt) där betong väsentligen bidragit till god arkitektur.

Årets Betongkonstruktör

Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling.

Årets Betongentreprenör
Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande, estetiskt och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.

Årets Montageledare
Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt har lyckats utmärkt med prefabricerade betonglösningar.

Ung&Tung
”Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.”

Årets Jämställdhetspris
Tidskriften Betongs jämställdhetspris delas ut till företag, projekt eller person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk såväl som psykisk integritet.

Årets Miljöpris
Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.