Hem Okategoriserade Filmpremiär på Brobyggardagen

Filmpremiär på Brobyggardagen

Sven-Olof Enlund
Strängbetongs broansvarige Sven-Olof Enlund höll en föreläsning om prefabbroar.

När Brobyggardagen ägde rum i Göteborg förra veckan avslutade Strängbetongs Sven-Olof Enlund sin föreläsning med att visa en film om gjutningen av brobalkarna till ett kommande projekt i Härnösand.

Strängbetong levererar totalt elva prefabricerde brobalkar till den nya järnvägsbron i Härnösand. Balkarna tillverkas vid Strängbetongs  produktionsanläggning i Långviksmon utanför Örnsköldsvik.

En av fördelarna med prefabricerade brobalkar är den betydligt kortare montagetiden. Montage kan ske under nätter och helger vilket minimerar inverkan på trafikflödet.

– Det är högt ställda krav från Trafikverket om minimala avstängningar av järnvägen under byggskedet. Man kommer endast att få stänga av all järnvägstrafik under max två helger. Då passar vår metod med prefab perfekt, säger Sven-Olof Enlund.