Hem Fråga Experten Fråga Experten: Formtryck?

Fråga Experten: Formtryck?

Fråga Experten

Skiljer det sig i formtryck om man använder andra typer av betong än standardbetong?
/Malte

Det finns ett antal parametrar som påverkar formtrycket, såsom betongens konsistens, temperatur, öppethållande m.m. Men även stighastigheten har stor inverkan. Det kan också skilja en del mellan hur man släpper ner betongen, samt hur den pumpas in i form.

Har man en trög betong som kanske hinner styvna till (hög temp), och man gjuter långsamt, så kan formtrycket bli lågt. Gjuter man däremot snabbt med en lös konsistens kan trycket bli högt. Ett riktvärde är att om man gjuter med en konsistens som är lösare än 150 mm i sättmått så bör man räkna på fullt hydrostatiskt tryck, dvs produkten av höjden x gravitationen x densiteten (Meter x 9,82 x 2,4). Exempelvis för en en meter hög vägg med konsistens S4 eller lösare blir trycket då 1,0 x 9,82 x 2,4 = 23,6 KN/m2. Har man däremot en trögare betong kan man räkna med lägre tryck, men då tar man också hänsyn till stighastighet, betongtemperatur och konsistens i beräkningen.

Jag är inte riktigt säker på vad du menar med ”standardbetong”, men betongens vatten-cement-tal (vct) eller hållfasthet påverkar generellt inte formtrycket. Inte heller pigment, fiber, stenstorlek, luftporbildare (normal dos) m.m. Däremot kan en självkompakterande betong (SKB) ge högre tryck, då den har lös konsistens och ofta något längre öppethållande (av hög flytmedelsdos). Så för SKB bör man alltid anta fullt hydrostatiskt tryck, såvida man inte med säkerhet kan säkerställa lägre tryck och ha detta under observation (mätklockor monterade i form och på stag).

Det är mycket viktigt att dimensionera formen rätt så den klarar den färska betongen, trycket kan bli mycket stort. Underskatta eller ”chansa” aldrig, formras kan ge stora/allvarliga konsekvenser.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group