Hem Okategoriserade Ny forskning ska göra arbetsmiljön säkrare

Ny forskning ska göra arbetsmiljön säkrare

byggarbetsplats

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet ska utvärdera byggarbetsmiljösamordnarnas roller i ett nytt projekt. Syftet är att öka förståelsen för hur arbetsmiljöarbetet kan bidra till att minska risken för tillbud och skador.

– Även om det finns föreskrivet vilka uppgifter och vilket ansvar som byggarbetsmiljösamordnarna har så finns en stor variation i hur det fungerar i praktiken, säger Sanny Shamoun, arbetsmiljöforskare på IVL.

Sedan tio år tillbaka kräver Arbetsmiljöverket att särskilda samordnare ansvarar för arbetsmiljön vid planering och utförande. Byggbranschen är en av branscherna med flest rapporterade arbetsskador och bidragande orsaker till arbetsmiljöns komplexitet är många involverade aktörer, arbetsplatser är i ständig förändring och ofta förekommande långa kedjor av entreprenörer och underentreprenörer. Även arbetsmiljöriskerna i sig är komplexa med bland annat kemikalier och exponering för damm.

– Variationen innebär också att det kan finnas mycket att lära, både av det som fungerar bra och det som fungerar mindre bra, säger Sanny Shamoun.

I projektet, som pågår till och med 2021, kommer hon att kartlägga och utvärdera samordnarnas roller från ett så kallat MTO-perspektiv, samspelet mellan människa, teknik och organisation. Genom intervjuer och besök på arbetsplatser kommer data att samlas in som sedan ligger till grund för förslag att diskutera med skyddsombud, chefer, HR-anställda och representanter från Arbetsmiljöverket.

AFA Försäkring har beviljat projektet ett stöd på nästan tre och en halv miljon kronor. Det väntas resultera i handfasta råd och rekommendationer för  möjliggörandet av en god arbetsmiljö i byggbranschen med hjälp av arbetsmiljösamordnarna.