Hem Okategoriserade Hylte kraftverk förbättrar dammsäkerheten

Hylte kraftverk förbättrar dammsäkerheten

hylte

Nu förbättras dammsäkerheten i Halland. Energibolaget Statkraft satsar 380 miljoner kronor på Hylte kraftverk i ån Nissan i Hyltebruk.

– Vi bygger en jorddamm och en betongdamm, inkluderande fyra nya luckor för utskov, och en ny anslutande jorddamm, säger Monica Engman, projektledare på Statkraft i ett pressmeddelande.

Med de säkerhetshöjande åtgärderna anpassas anläggningen för att klara en större vattenmängd i framtiden. Hylte dammanläggning innehåller flera dammar som är byggda under tidigt 1900-tal och och inte uppfyller dagens krav. I Jakobs sjö närmast Hylte kraftverk finns det 14 dammar och i Nissan fyra. De aktuella arbetena avser tre av dammarna i Nissan samtidigt som en damm i betong byggs jämte nya utskov. Dessutom byggs en ny jorddamm byggs samtidigt som dammslänterna förstärks och nya instrument för dammövervakning installeras.

Arbetena i Jakobssjö innefattar dammtåförstärkning med dränering och instrumentering på åtta av dammarna. Det handlar om klass B-dammar och flödesklass 1, vilket innebär att de ska klara så kallade 10 000-årsflöden. Totalt ökas spillkapaciteten från 200 till över 400 kubikmeter per sekund.

– Betong är alltid betong, men det är en konst att bygga jorddammar, det är fråga om en speciell konstruktion. Det är stora krav på material, hur man bygger och att följa de tillstånd som finns för vattenvägen, säger Monica Engman.

Hylte kraftverk har kaplanturbiner och en effekt på 26 MW. Normalårsproduktionen är 100 GWh och fallhöjden är 63 meter. Dammanläggningarna ligger precis uppströms kraftverket som byggdes 1989 och är det första och största av Statkrafts fyra kraftverk på rad i Nissan. Ett 30-tal personer är engagerade i de dammsäkerhetshöjande åtgärderna som beräknas vara klara hösten 2019. Huvudentreprenör är NCC Sverige.