Hem Fråga Experten Fråga Experten: Isolering och material i gillestuga?

Fråga Experten: Isolering och material i gillestuga?

Fråga Experten

Jag har haft en vattenskada i min gillestuga på 46 kvadratmeter med källarvåning. Nu ligger betonggolvet blottat sedan sommaren 2018. Huset är byggt 1974 och hade sandbädd på betongfundamentet. Värmen är en Mitsubishi värmefläkt. Vilken typ av isolering och byggnadsmaterial är det mest hållbara i längden även ur ekonomisk synpunkt? Trägolv eller klinkers? Jag har vattenburen värme med insatt panna (huset har direktel).
/Barbro

Gamla källargolv är många gånger konstruerade/byggda på ett sätt där fukt tränger upp och värmen ner till marken. Förutsättningarna var andra då huset byggdes. Idag säkerställer man denna problematik med dränerat bärlager och underliggande cellplast, och eventuellt en extra fuktbarriär med byggplast. Man eftersträvar generellt att ha isoleringen på utsidan, och på så sett förhindra att man få en kondenspunkt i den bärande konstruktionen (eller på betongplattan). Temperaturgradienten som isoleringen skapar ger en fukttransport ut från isoleringen. Så en oisolerad betongplatta i ett uppvärmt utrymme kommer att bygga upp en värmekudde i marken under plattan, vilket gör att fukttransporten från marken ökar.

I källare i äldre hus kan ofta grundmuren vara byggd innan betongplatta, och då det inte finns en fuktbarriär under muren kan markfukt tränga upp i grundmuren och göra att väggarna blir fuktiga. Och man kan ibland även se att fukten tar med sig salter från marken, vilka fäller ut på väggen. Dessa kan ansamlas, kristalliseras och göra att färg flagnar eller putsen släpper. Äldre hus var kanske inte byggda för att ha en uppvärmd källare, husen hade bra självdrag, och energikostnaden var låg. Idag med andra förutsättningar kan det vara svårt att få till en bra byggnadsteknisk lösning för dessa gamla hus. Betongplattan går ju att ta bort och göra ”rätt” (med geoduk, makadam, byggplast och cellplastisolering), men grundmuren är betydligt svårare att göra om.

Så har du en betongplatta direkt på sandbädd är det kanske inte så relevant hur mycket/länge du har torkat ut med värmefläkt. Plattan kommer alltid att vara fuktig från marken. Viktigt är att du inte har något organiskt material eller mattlim i kontakt med betongplattan då dessa kan brytas ner och skapa ohälsa. Som jag ser det är den bästa lösningen i ditt fall att antingen ta bort och göra om plattan, eller att på befintlig platta lägga på en byggplast, cellplastisolering och gjuta en ny betongplatta. Detta ger då även möjlighet att gjuta in golvvärme. Och tar du bort den gamla plattan ger det också möjlighet att gräva ut lite extra och få bättre takhöjd. Däremot kommer takhöjden minska betydligt om du bygger upp med isolering och ny betongplatta på det befintliga golvet. Isolertjockleken bör vara minst 100 mm (gärna 250 mm med golvvärme) och betongen minst 80 mm (gärna 100 mm). Det går att bygga tunnare, men då kommer värmeförlusterna bli större och du bör använda cementbaserad golvprodukt anpassad för gjuttjockleken istället för betong.

Man kan också tänka sig att du inte isolerar, och låter plattan vara fuktgenomsläpplig (och kall). Detta funkar om du lägger klinker på golvet, utan fuktspärr (typ badrum) då denna inte klarar fuktig miljö. Jag tycker inte du skall lägga parkett med underliggande byggplast på befintliga golvet, det är allt för riskabel lösning i ditt fall. Och för grundmuren/källarväggen kommer du kanske behöva leva med att det är en fukttransport från marken. Och även här försök att få till dränering och isolering på utsidan (ovan och under mark), att isolera insidan av källarväggen kan vara en riskabel lösning i ditt fall.

Det kan vara ide att låta en byggnadstekniker titta på förutsättningarna/huset och ge förslag på lämpliga lösningar.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group