Hem Okategoriserade Ny överenskommelse ska ge fler byggjobb

Ny överenskommelse ska ge fler byggjobb

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och byggsektorns parter samarbetar nu för kompetensförsörjningen inom byggbranschen. En ny nationell överenskommelse ska öka möjligheterna för funktionsnedsatta, nyanlända och långtidsarbetslösa att få jobb inom byggsektorn.

– Det råder brist på arbetskraft och det krävs att vi tar vara på kompetensen. Vi är väldigt glada för branschens genuina engagemang för arbetssökande och för att den här nya och bredare överenskommelsen har kommit till stånd, säger Pia Ackmark, direktör för verksamhetsområdet Arbetsgivare på Arbetsförmedlingen.

Byggsektorn har en framgångsrik historik av samarbete mellan arbetsmarknadens parter och myndigheter. Arbetsförmedlingen bidrar med matchning och insatser som kan anpassas efter individernas behov, exempelvis anställningar med stöd, yrkessvenska och kompletterande
arbetsmarknadsutbildningar. Samverkan kommer att ske regelbundet på nationell, regional och lokal nivå för att kompetensförsörjningen ska bli så effektiv som möjligt.

– Med den här överenskommelsen kan vi hjälpa till att snabba på integrationen och se till att fler får arbete med schysta villkor. Samtidigt blir vi fler som bygger de bostäder, skolor och vägar som behövs i vårt land, säger Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads.

Johan Hallberg, regionchef på Sveriges Byggindustrier, anser att fler utöver de som traditionellt har sökt sig till bygg- och anläggningsbranschen behöver välkomnas:

– Det möjliggörs av samverkan i denna överenskommelse. Vi jobbar för en sund, säker och attraktiv bransch där kompetensförsörjning är en av våra medlemsföretags största utmaningar. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med rehabiliteringsfrågor tillsammans, där målet är att individen ska få en väg in i arbetslivet.

Per Kågström, vd på byggsektorns samverkansorgan Galaxen Bygg säger att han är är stolt över att få förtroendet att arbeta med alla målgrupper som står utanför arbetsmarknaden:

– Det är en väldig styrka att parterna i byggsektorn tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör en kraftsamling och tecknar den här överenskommelsen. Den ger oss en större möjlighet att utveckla arbetet som vi har påbörjat med nyanlända och långtidsarbetslösa och att göra det i hela landet.

Samverkan med Försäkringskassan omfattar personer som har nedsatt arbetsförmåga samt dokumenterad anknytning till byggsektorn och som inte bedöms kunna återgå i arbete utan rehabiliteringsinsatser.


Parter som deltar i överenskommelsen:

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Sveriges Byggindustrier
Byggnads
Seko
Installatörsföretagen
Svenska Elektrikerförbundet
Maskinentreprenörerna
Plåt och ventföretagen
Måleriföretagen
Glasbranschföreningen
Målareförbundet