Hem Hållbarhet Fokus på hållbar cementproduktion i Umeå

Fokus på hållbar cementproduktion i Umeå

Cementgjutning på bygge.
Cementgjutning på bygge. Foto: Mostphotos.

Sedan årsskiftet bedrivs forskning på hållbar cement- och kalkproduktion vid Umeå Universitet. Institutionen för tillämpad fysik och elektronik är värdinstitution för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk.

– Det finns ett nationellt behov att stärka forskningen inom hållbar cement- och kalkproduktion, speciellt inom högtemperaturprocesserna där betydande mängder koldioxid genereras, säger forskningsingenjören Matias Eriksson.

Det naturliga materialet kalksten kan förädlas till bland annat cementklinker och bränd kalk. Cementklinker används uteslutande till produktion av cement medan bränd kalk brukas i ett stort antal industriella applikationer.

– För de närmaste fem åren har centret en forskningsplan med sex arbetspaket, vilka omfattar råmaterial och bränslen, optimering av existerande anläggningar samt utvecklande av nya tekniska koncept för produktion av cementklinker och bränd kalk, säger Matias Eriksson.

I dagsläget arbetar två doktorander med rekrytering av ytterligare doktorander. Förutom sökandet av extern projektfinansiering kommer ett samarbete med andra aktörer att prioriteras.

Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk inrättas av Umeå universitet, Cementa AB, SMA Mineral AB, Nordkalk AB och Föreningen Mineralteknisk Forskning. Syftet är att presentera ny kunskap, stöda industrin, säkra produktkvalitet, minska energiförbrukning och utsläpp, befrämja cirkulär ekonomi och utveckla en forskningsmiljö som attraherar starka forskare.

Kostnadsbudgeten under centrets etableringsfas omfattar drygt elva miljoner kr. Den kontanta finansieringen under perioden uppgår till samma summa. Bland finansiärerna återfinns utöver de ingående parterna även Ellen, Walter och Lennart Hesselmans Stiftelse, samt från industriparterna in-kind-finansiering omfattande drygt tolv miljoner kr.