Hem Okategoriserade Måndagsbloggen: Bland lobbyister och propagandister!

Måndagsbloggen: Bland lobbyister och propagandister!

”Tyvärr är klyftan avgrundsdjup mellan skogsindustrins propaganda å ena sidan och den samlade natur- och miljörörelsens bild av verkligheten tillsammans med en majoritet av forskare inom ekologi, biologi och klimat å andra sidan.”

Insändare står att läsa i Örnsköldsviks Allehanda där det pågår en debatt om skogens vikt. Insändarskribenten tycker skogsindustrin är smart i sitt argumenterande. ”Inte så mycket direkta felaktigheter snarare att man utelämnar saker och bortser från att ett annat handlande skulle ge bättre effekt om man ser till natur/ekologi/klimat”, skriver Per Lissel, som det är dags att namnge.

Som exempel nämner han argumentet att ”den förnybara träråvaran kan användas för att ersätta betong, stål och andra oljebaserade produkter.” Per påpekar att 80 procent av skogen vid avverkning blir kortlivade produkter och endast 20 procent virke.

Han vänder sig även mot argumentet att ”med ett aktivt skogsbruk mildrar vi klimateffekterna. ”Det är ännu effektivare att låta skogen stå. Dels växer den långt efter slutavverkningsålder, dels ligger en stor kolsänka i marken under träden vilken kommer att släppa ifrån sig kolet vid slutavverkning, dels dröjer det ett decennium eller två innan den nya planteringen börjar ta upp kol,” skriver han.

Jag kan nästan höra hans suck när han skriver: ”Ändå lyssnar politiker och beslutsfattare i stort sett enbart på propagandan utan att ta till sig av relevant forskning.”

När jag läste till journalist fick jag lära mig att journalistisk handlar om att ”berätta hur det egentligen är”. Läsarna hör rykten, olika berättelser, men journalisten gör sin research och berättar sen vad som egentligen har hänt. Eller vad man faktiskt vet för tillfället.

Jag har blivit kallad både lobbyist och propagandist. Speciellt efter min granskning av Nationella Träbyggnadsstrategin och den forskning om träbyggande som ligger bakom många politikers beslut. Efter vår granskning av Trafikverkets agerande vid upphandling av Förbifart Stockholm ville tre anställda vid Trafikverket säga upp sina prenumerationer. Två av dem med motivationen att tidskriften är reklam.

Suck! Våra granskningar av inställningen till pornografi i betongbranschen och utmaningarna med fukt och nya bindemedel faller knappast under kategorierna lobbying, propaganda och reklam. Men jag förstår. Det är inne att avfärda obekväma nyheter som ”fake news”.

Till sist. Tidskriften Betong har belönats vid ett flertal tillfällen för sin journalistiska produkt. Det kommer inte förändras. Vi kommer fortsätta att berätta hur det egentligen är.