Hem Okategoriserade Strängbetong har valt samverkansvägen

Strängbetong har valt samverkansvägen

Henrik Vinell och Arlandas parkering P53
Henrik Vinell och Arlandas parkering P53 som är ett TempoDeck från Strängbetong. Foto: Strängbetong.

Strängbetongs kunder och leverantörer ställer allt oftare frågan vad som görs för att minska koldioxidutsläppen. Enligt Strängbetongs affärutvecklare Henrik Vinell är svaret samverkan med andra aktörer i branschen.

– Som den kugge Strängbetong är i samhällsbyggnadsmaskineriet har vi valt samverkansvägen med övriga aktörer i betongbranschen som arbetar målmedvetet för att minska utsläpp genom innovation och teknikutveckling.

I de livscykelanalyser som Strängbetong har gjort för sina betongelement från produktion till rivning står cementtillverkningen för cirka 85 procent av koldioxidutsläppen. Men i stället för att se problemet som någon annans arbetar Strängbetong med Lean-metoden som går ut på att maximera kundnyttan samtidigt som slöseriet av resurser minimeras genom effektiviseringar och rationaliseringar. Därmed eftersträvas att använda så lite betong som möjligt vid varje tillfälle.

Slanka brobalkar (ZIP) där hålrummen mellan balkarna inte behöver gjutas i.

Som tillverkare av prefabricerade betongprodukter har Strängbetong goda möjligheter för materialoptimering och har också tagit fram lösningar fram för håldäck och uppstolpade golv. Ett annat exempel är slimmade produkter för brokonstruktion.

Strängbetong strävar efter att minimera levererad mängd betong per yta, men ser även en stor vinning i att optimera själva betongen, så kallad receptoptimering. Den är beroende av egenskaper hos den lokala ballasten så väl som hållbar tillgång på alternativa bindemedel och produktionsresurser för varje produktionsställe.

– Därför får vi aldrig ett recept som funkar överallt, men vi har kommit en bit på väg och använder alternativa bindemedel på alla fabriker, säger Henrik Vinell.

Strängbetong presenterar även lösningar för cirkularitet. Parkeringshuskonceptet TempoDeck, som bland annat finns på Arlanda, använder enbart betong utan tätskikt och andra inblandningar. Konceptet är helt och hållet demonterbar och designat för återanvändning, vilket även har skett i flera fall.

Enligt Henrik Vinell är det viktigt med ett helhetsperspektiv och att se betongens för- och nackdelar på både kort och lång sikt. I det större perspektivet bidrar Strängbetong till att skapa sunda miljöer och trygga och omtyckta platser för människor att bo och vistas på.

– Det hållbara perspektivet är långsiktigt, där har utformning och gestaltning en viktig och självklar plats liksom betongen som med sin formbarhet och näst intill oändliga möjligheter till uttryck.