Hem Fråga Experten Fråga Experten: Höjd på kantbalk?

Fråga Experten: Höjd på kantbalk?

Fråga Experten

Jag ska bygga ett hus på lera och funderar att göra en kompensationsgrund. Utöver lerigt mark har vi även svårt att nå byggplatsen med tunga fordon pga en bro som endast bär upp till 15 ton. Eftersom det kommer att bli ett tjockt lager med cellplast undrar jag om det kan räcka med en kantbalk på endast 20 cm.

Tanken är att göra ett ribbdäck så att lasterna sprids så mycket som möjligt och plattan inte böjer sig. Desto mer jag läser om ämnet desto mer förvirrad blir jag. Sundolit skriver på sin hemsida att cellplast är tillräckligt hållfast för att i normalfall inte behöva förstärka plattan under bärande väggar. De standardlösningar jag hittar föreslår dock att båda kantbalk och ribborna blir 30 hög/djup. Huset kommer att bli relativ lätt och cellplasten lär inte böja sig eftersom det blir 70 cm under kantbalken eller tänker jag fel?? Tror ni att jag kan nöja mig med en 20 cm hög kantbalk eller inte?
/Jan

Kompensationsgrund är ett alternativ för pålning när man har ostabila markförhållanden (ex sank mark eller lera). Tanken är att man tar bort mark motsvarande husets vikt och ersätter det med cellplastisolering och gör huset ”flytande” likt en båt. Den extra cellplasten kommer ge ökad lastfördelande effekt, och har man större punklaster kan man välja en cellplast med högre hållfasthet (ex typ XPS istället för EPS).

Fördelen med kompensationsgrund är att det ofta är billigare än pålning, men nackdelen är att det kan finnas en risk att hela huset kan sätta sig. Har man då exempelvis markrörelser som är ojämna (till exempel lera på sluttande berg) kan hela huset bli lite snett. Om du är osäker kan det vara bra att låta göra en geoteknisk undersökning av markförhållandena innan.

För att svara på din fråga, så tycker jag att 20 cm hög kantbalk är fullt tillräckligt. Och det kan även fungera utan kantbalk med en ”normaltung” villa om man armerar lite extra och plattan är ett par centimeter tjockare (ca 12 cm). Fördelen med en jämntjock platta utan kantbalkar är att den kan sig mer fritt, och på så sett kan man minska risken för krymp- och sättsprickor. För att underlätta utförandet kan man använda en stålfiberarmerad SKB (självkompakterande betong).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group